All projects

Humanitarian aid to crisis-affected communities in CAR

Start project:
  • 2018
Donors:
  • Stichting Cordaid
Partners:
  • Lutheran World Federation - CAR

This program contributes to building stronger and more resilient communities through the reduction of food insecurity of families and malnutrition among school-attending children, improving access to water and latrines, as well as enhancing social cohesion in Ouham & Ouham Pendé provinces.

Through this project ACT Alliance member Lutheran World Federation (LWF) will support crisis-affected communities in Central African Republic (CAR) through an integrated program including Food security, Wash, and Protection activities. The program activities will be implemented in 2 priority areas: Ouham & Ouham-Pende provinces.

The activities will include:
- Food Security: school feeding, establishment of school and community gardens, distribution of tools & seeds, agricultural training,
- Protection: train youth as peace ambassadors, organize awareness raising on peaceful co-existence, radio broadcasts,
- Wash: construction of boreholes/water sources, latrine construction, and training of water management committees.

The children in schools are the first entry point for implementation of the program, and from there involving the whole community through community-based approaches.
The program contributes to building stronger and more resilient communities through the reduction of food insecurity and malnutrition in school-attending children, improving access to water and latrines, as well as enhancing social cohesion in Ouham and Ouham Pendé provinces.

Short background: Central African Republic (CAR) suffers from a complex crisis. The crisis started in December 2012 when fighting broke out between armed factions leading to overthrowing of the government in May 2013. Currently, after more than five years of conflict, an estimated 2,7 million people or more than half of the population are in need of humanitarian assistance.

This program is funded by a contribution from Ministry of Foreign Affairs through the Dutch Relief Alliance (DRA), as well as by a contribution from our own Kerk in Actie funds.

In this humanitarian response in the Central African Republic ICCO&Kerk in Actie collaborate with ACT Alliance member Lutheran World Federation.

Project Updates

Dembo Noel cultivated twice

Dembo Noel is a beneficiary of seeds for rain-fed agriculture. He cultivated ¼ of hectare of beans. Displaced since 2 years from his original village (Koui) because of fighting between armed groups, he was striving to meet the basic needs of his family members. He was joyful when he was selected as beneficiary of a parcel of ¼ of hectare to cultivate beans. During this year, Noel cultivated twice the parcel he had received, because the project supplied the beneficiaries with the adapted and short cycle seeds. For the first time, he sowed the seeds with short cycle in May and harvested in July. July and August are often the dry months of the year. As a result, Noel had already produced yield sufficient to meet the food needs of his family, as well as to reserve seeds for his next crops. During the same month of July, Noel sowed again bean seeds that he produced himself and he is expecting to harvest again at end of September.

Bezoek aan gemeenschapstuin

Vandaag een dag ‘het veld in’, zoals we dat in jargon taal soms noemen. Maar vandaag was dat letterlijk het veld in: een gemeenschappelijke groentetuin van het dorp Badali4. Maar voor we daar waren, moesten we eerst de formaliteiten afhandelen. Eerst dus langs bij het hoofd van het sub-district, daarna bij het hoofd van het district, en vervolgens nog bij de burgemeester van de hoofdstad van het district langs. Een uur later waren we klaar voor vertrek! Goed om te zien hoe onze partner LWF de contacten met de lokale autoriteiten goed onderhoudt, en die ook echt gemeend waardering lijken uit te spreken voor hun werk. Na 2 uur rijden stoppen we. We zijn gearriveerd bij de gemeenschapstuin, gelegen op 3 kilometer van Badali4. We stappen uit en al snel blijkt dat een groep van wel 70 mensen ons op staat te wachten. LWF had duidelijk haar komst aangekondigd. Het zijn mensen die mee hebben gedaan in het project aan ofwel geld-voor-werk activiteiten om de tuin aan te leggen (leegmaken van terrein, omheining aanleggen, etc), danwel een stukje van 0,25 He grond (volgens FAO standaarden) in de gemeenschapstuin toegewezen hebben gekregen. We lopen een stuk door de tuin. Ik zie veel cassava planten, en bonenplanten. Verderop staat (zo maakt men duidelijk) sesamplanten. De voorzitter van de groep Mr. Toyama Alphonso vertelt enthousiast over de tuin en hoe het dorp profijt heeft van de tuin. De opbrengst van de tuin zal verdeeld worden. Een deel zal ten goede komen aan de scholen. Een ander deel zal bewaard worden als zaden voor de volgende oogst. Het laatste deel is voor de mensen zelf. Een mooi systeem. Inmiddels zitten we met de hele groep bij een paar grote stenen en bomen midden in de tuin. Het gesprek moet even loskomen. Maar op mijn vraag of ze iets kunnen vertellen over hoe het project van LWF een verschil in hun leven maakt, staan om de beurt mannen en vrouwen op. Muiz vertelt hoe hij het geld gebruikt heeft om kippen van te kopen en om naar de gezondheidspost te gaan. Evelyne, moeder van 5 kinderen, vertelt hoe ze eten voor haar kinderen heeft kunnen kopen en een klein handeltje is begonnen door meel te kopen en brood te bakken. Francis vertelt hoe hij door geld te verdienen in het dorp is gebleven, anders was hij weggegaan; ook dat hij anders bijv. in het bos was gaan jagen. Vervolgens neemt Jean-Claude het woord. Hij blijkt een van de twee ‘vredesambassadeur’ in het dorp te zijn. Hij vertelt hoe hij heeft meegedaan aan de training van LWF en hoe hij daar vaardigheden om met conflicten om te gaan en communicatie methoden heeft geleerd. Die hebben hem geholpen om in het dorp kleinschalige conflicten op te lossen, bijv. ruzies tussen buren. Daarnaast promoot hij vredig samenleven in het dorp, d.m.v. een combinatie van huis-aan-huis bezoeken en hier bij evenementen zoals bijv. op school aandacht aan te besteden. Hij heeft een fiets gekregen om ook in omliggende dorpen actief te kunnen zijn. Verder een T-shirt, een pet en pennen en papier. Voor de rest is de positie van vredesambassadeur een vrijwillige functie. Waarom hij gemotiveerd is om dit te doen? Hij draagt graag iets bij aan zijn gemeenschap. Wat kan er m.b.t. de inzet van vredesambassadeurs beter volgens hem? Graag nog een tas om de pennen en papier in te stoppen. We praten nog even verder over de gemeenschapstuin. Een uitdaging was dat slakken een deel van de jonge planten heeft opgegeten. Oplossing voor de volgende keer is om eerder te planten, zodat de jonge plantjes al wat groter zijn als de vochtigere periode aanbreekt; ze weerstaan de slakken dan. Tot slot vraag ik wat de plannen voor de toekomst zijn. Nou, men wil volgend jaar 5 Hectare extra aan gemeenschapstuinen aanleggen. En ook meer opbrengst per Hectare genereren door de composthopen beter te gebruiken. Dit bewijst wel dat men enthousiast is over het project en wat opgestoken heeft! Goed werk LWF!

FCA Humanitarian aid to crisis-affected communities in CAR

In this humanitarian response in the Central African Republic ICCO&Kerk in Actie collaborate with ACT Alliance member ...

Project started:
  • 2018
More info
Read more about FCA Humanitarian aid to crisis-affected communities in CAR

LWF Humanitarian aid to crisis-affected communities in CAR

In this humanitarian response in the Central African Republic ICCO&Kerk in Actie collaborate with ACT Alliance member ...

Project started:
  • 2019
More info
Read more about LWF Humanitarian aid to crisis-affected communities in CAR

FCA Humanitarian aid to crisis-affected communities in CAR

In this humanitarian response in the Central African Republic ICCO & Kerk in Actie collaborate with ACT Alliance ...

Project started:
  • 2019
More info
Read more about FCA Humanitarian aid to crisis-affected communities in CAR
No results

As of 1st January 2021 ICCO has joined forces with Cordaid and continues as one organization under the name Cordaid.

ICCO’s international website will remain online for the time being and can be visited here or go to Cordaid: www.cordaid.org