Expertise

Agribusiness Booster

Agribusiness Booster (AbB) is de ‘co-entrepreneur’ bij uitstek. Onze innovatieve aanpak kenmerkt zich door delen het van kennis van de lokale context en relevante business modellen, het verbinden met onze netwerken en marktpartijen en het inzetten van financiële middelen. 

Terug naar Expertise

 

Door samen onze handen uit de mouwen te steken, risico’s, kosten en opbrengsten te delen, helpen we uw agribusiness in opkomende markten te starten of uit te breiden.

Wat is Agribusiness Booster?

De agribusiness en voedselindustrie zijn grote groeisectoren in de wereldeconomie. Vanwege de sterke groei van de wereldbevolking is een efficiënte ontwikkeling en goede ontsluiting van het enorme, onbenutte voedselpotentieel in ontwikkelingslanden van groot belang. We signaleren in de meeste landen waar wij werken daarom ook een sterke groei van de marktvraag. Lokale markten kunnen zeer omvangrijk zijn, denk bijvoorbeeld aan de bevolkingsaantallen van India (1,2 miljard), Bangladesh (163 miljoen), Ethiopië (93 miljoen) of Madagaskar (22 miljoen). Daarom zijn lokale markten in ontwikkelingslanden de belangrijkste en meest logische plaatsen om vraagstukken over voedselzekerheid en goede voeding te beantwoorden.

Het midden- en klein bedrijf in opkomende markten zien wij als één van de belangrijkste aanjagers van de lokale economie. Daarom worden lokale producenten, handelaren en exporteurs die een sterke connectie hebben met kleine boeren op allerlei manieren ondersteund om hun groeipotentie waar te maken. Lokale waardecreatie en het behoud daarvan vormen een belangrijk uitgangspunt. Samen met de ondernemer wordt er een strategisch plan ontwikkeld en actie ondernomen om het bedrijf te professionaliseren en klaar te stomen voor een groeispurt, oftewel een flinke ‘boost’! De support die een bedrijf krijgt, varieert bijvoorbeeld van het versterken van het management team tot aan de ontwikkeling van een marketing plan en van het vergroten van het netwerk van boeren tot aan de implementatie van nieuwe accounting software. We brengen bovendien kennis in van de agri en food sector, ontsluiten een wereldwijd netwerk op lokaal niveau en investeren kapitaal. Door zo een actieve rol te spelen in het bedrijf en gezamenlijke verantwoordelijkheid te dragen, vervullen we onze rol als ‘co-entrepreneur’.

Infographic Agribusiness Booster


Wat is ons doel?

Ons doel is om een portfolio op te bouwen die uit minimaal 90 succesvolle bedrijven bestaat met een geïnvesteerde waarde van € 10 miljoen. Succesvol betekent dat een bedrijf (mede) door onze investering verdrievoudigt in waarde en daarbij ook een substantiële impact creëert. Hierdoor beogen we de lokale voedselproductie en distributie, de kwaliteit van voedsel en de economische positie van minimaal 100.000 boeren te verbeteren. Daarnaast stellen we onszelf ten doel minimaal 4.000 directe en 10.000 indirecte banen te creëren door middel van deze investeringen.

Belangrijk voor internationale afnemers zijn vaak omvangrijke volumes en stabiele, hoogwaardige kwaliteit. Die verbeteren door onze aanpak. Zo kunnen na lokale en regionale markten, mogelijk zelfs nationale en internationale markten bediend worden. Een voorbeeld van een bedrijf waarbij we met verbeterde lokale productie nieuwe marktensegmenten bedienen is: EcoAgribusiness Limited in Kenia.

Met de actieve begeleiding die we bieden, creëren we waarde in de bedrijven met als doel de ondernemingen ‘investment-ready’ te maken. Dit kwalificeert hen voor nieuwe investeringen en nieuwe groeicycli.

Team

Jaap Jan Verboom, directeur Agribusiness Booster, heeft wereldwijd veel ervaring in het ontwikkelen van nieuwe initiatieven en bedrijven, waaronder de iMPACT Booster. Hij heeft ruim acht jaar gewerkt in Afrika voor ICCO, onder meer als regiomanager van Centraal en Oost-Afrika. Jaap Jan startte zijn carrière als ondernemer in de IT-wereld waar hij ook business activiteiten ondernam in Afrika en Azië. In zijn team heeft hij de juiste combinatie van kennis en expertise in de: agri en food, voedselzekerheid, business acceleration, business development, impact investing, SMEs enzovoorts. Het team bestaat uit onder andere een controller, deal structurering expert, investeringsmanagers en een senior advisor.

In de diverse regio’s waarin de Agribusiness Booster opereert, werken we samen met eigen lokale staf, bestaande uit zes Business Development Managers en een netwerk van meer dan 30 Business Acceleration Experts die getraind en gecertificeerd zijn in de AbB-methodologie.

Benieuwd naar samenwerkingsmogelijkheden? Bekijk onze propositie

Agribusiness Booster logo

Contact

Bent u een geïnteresseerd bedrijf of fonds?

 Neem contact op met Jaap Jan Verboom, Director Agribusiness Booster B.V.|
T. +31 6 15 02 96 63

 jj.verboom@agribusinessbooster.com