Expertise

Fair & Sustainable Advisory Services

Fair & Sustainable Advisory Services adviseert organisaties en bedrijven die werken in ontwikkelingslanden. Bij de uitvoering van opdrachten werken zij altijd samen met lokale deskundigen.

Terug naar Expertise

Fair and Sustainable Advisory Services - market

Doel

Het doel van Fair & Sustainable Advisory Services is om economische mogelijkheden voor mensen in ontwikkelingslanden te creëren, zodat ook zij in de toekomst op een eerlijke en duurzame manier kunnen profiteren van de beschikbare hulpbronnen. Deze mogelijkheden kunnen het best gecreëerd worden wanneer het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en (semi)overheden goed met elkaar samenwerken. Door het ondernemerschap van bedrijven, de sociale focus van maatschappelijke organisaties en de ondersteuning van overheden, is het mogelijk om eerlijke en duurzame economische samenwerkingen te realiseren die een positief effect hebben op: People, Planet en Profit.

 Neem contact op met het team

Advies aan bedrijven en organisaties

Consultants van Fair & Sustainable Advisory Service hebben veel ervaring in het werken voor maatschappelijke organisaties en bedrijven in ontwikkelingslanden. Daardoor begrijpen zij goed wat haalbaar is binnen de context en cultuur van het betreffende land en vormen ze een brug tussen twee werelden. Fair & Sustainable Advisory Services beschikt naast expertise en vaardigheden over een uitgebreid netwerk van partners in ontwikkelingslanden. Bij de uitvoering van opdrachten in ontwikkelingslanden werkt Fair & Sustainable Advisory Services altijd samen met lokale deskundigen. In Ethiopië en West Afrika (Mali) heeft Fair & Sustainable Advisory Services eigen dochterondernemingen opgezet. Met haar producten en diensten speelt Fair & Sustainable Advisory Services optimaal in op de vragen van de klanten om oplossingen te vinden die leiden tot een eerlijke, duurzame en succesvollere onderneming met een positieve sociale impact.

Wat kan Fair & Sustainable Advisory Services voor u betekenen?

Fair & Sustainable Advisory Services ontwikkelt praktische, haalbare en beproefde oplossingen. De consultants bieden advies op maat in combinatie met toegepast onderzoek, training en coaching. Ze werken met lokale consultants uit hun netwerk bij de uitvoering van opdrachten. Vraagstukken en oplossingen worden in de juiste context geplaatst. Fair & Sustainable Advisory Services heeft inzicht in het grotere geheel van uw vraagstukken over duurzame economische ontwikkeling en beschikt over de vaardigheden om oplossingen praktisch te implementeren. De consultants ondersteunen het eigen leren van de klant bij de uitvoering van de opdracht. En Fair & Sustainable Advisory Services zorgt dat uw resultaten en impact zichtbaar zijn.

Fair & Sustainable Advisory Services biedt adviesdiensten op:

  • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO):MVO beleidsondersteuning (Arbeidsrechten, Landrechten, Mensenrechten); Sociale investeringsprogramma’s in de gemeenschap; Ondersteuning bij certificering; MVO en gender.
  • Ketenontwikkeling: Waardeketenontwikkeling ; Bedrijfsplanning; Toegang tot krediet; Gender in waardeketens; Impactmeting (volgens DCED standaarden); Mensenrechten in waardeketens; Voedselzekerheid.
  • Organisatieondersteuning: Programma management (waaronder interim-management, financieel- en administratief management en portfolio management); Strategie en kwaliteitsverbetering (waaronder fondsenwerving en aanbestedingen; Planning, Monitoring & Evaluatie; capaciteitsontwikkeling; coalitieversterking; leerstrategieën).

Contact

Neem contact op met het team van Fair & Sustainable Advisory Services