Over ICCO

Organisatie

ICCO is een coöperatie voor ontwikkelingssamenwerking. Wij werken in 39 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Dat doen wij vanuit vijf regiokantoren en landenkantoren.

  Missie en Visie

  ICCO Cooperation werkt aan een wereld zonder armoede, onrecht en uitsluiting. Een wereld waarin mensen waardigheid en welzijn kunnen leven. Dat doen wij in opdracht van de leden van de coöperatie: Kerk in Actie, coPrisma en Edukans. Die wereld kunnen we niet alleen tot stand brengen. De coöperatie zoekt samenwerking met ondernemende mensen, instituten en bedrijven die zich thuis voelen bij onze missie en waarden.

  Drie waarden staan centraal in ons werk: compassie, gerechtigheid en zorg voor de aarde. Ieder mens verdient respect en een gelijke behandeling, en draagt de verantwoordelijkheid om zo ook met anderen om te gaan. Wij geloven in de kracht van mensen, van samenwerking en het delen van idealen. Mensen hebben een gezamenlijk belang in een betere wereld voor nu en toekomstige generaties. We vullen onze waarden in door innovatief samenwerken en samen ontwikkelen. 

  De coöperatie heeft haar organisatie zo ingericht dat mensen in ontwikkelingslanden mede verantwoordelijk zijn voor het beleid en de strategie. Op deze wijze is de coöperatie nog beter in staat om antwoorden te bieden op vraagstukken van armoede en onrecht.

  Structuur

  Organogram ICCO november 2017

  ICCO werkt vanuit 5 regio's en 20 landenkantoren in Latijns-Amerika, Afrika en Azië. Het internationale kantoor is gevestigd in Utrecht (Nederland). De regionale kantoren bevinden zich in Zuid-Amerika (La Paz, Bolivia), West-Afrika (Bamako, Mali), Centraal-, Oost- en Zuidelijk Afrika (Kampala, Oeganda), Zuid- en Centraal-Azië (Kathmandu, Nepal) en Zuidoost-Azië (Denpassar, Indonesië).

  ICCO en Coöperatie ICCO U.A.

  De stichting ICCO is opgericht op 30 december 1964. Op 14 november 2012 werd daarnaast de Coöperatie ICCO U.A. gestart (merknaam: ICCO Cooperation). De stichting ICCO is het enige lid van de coöperatie. De coöperatie is op haar beurt de enige aandeelhouder van de ICCO Group B.V. 

  ICCO Group B.V.

  In 2008 richtte de stichting ICCO de Fair & Sustainable Holding B.V. op, deze holding heet sinds 2016 de ICCO Group B.V.  Tot deze groep behoren drie for-profit dochterondernemingen: FairClimateFund, Fair & Sustainable Consulting en Truvalu. De Coöperatie ICCO U.A. is de 100% aandeelhouder van de holding.

  ACT Alliance

  ICCO is lid van de ACT Alliance, een wereldwijde alliantie van 150 kerken en verwante organisaties die zich richten op ontwikkelingssamenwerking, lobby en humanitaire hulp.

  Wereldwijd netwerk

  ICCO werkt vanuit zeven regiokantoren en het internationale kantoor in acht verschillende regio's wereldwijd. Wij hebben overwegend lokaal personeel in dienst. Door vijftig jaar ervaring met internationale samenwerking hebben we een groot netwerk en veel kennis opgebouwd.

  Contactgegevens Regio- en landenkantoren

  Historie

  ICCO is op 30 december 1964 opgericht. In dat jaar besloten protestants-christelijke kerken hun ontwikkelingsactiviteiten te bundelen. Ze dienden bij de Nederlandse overheid een verzoek in voor medefinanciering van particuliere projecten in ontwikkelingslanden. ICCO was oorspronkelijk de afkorting voor ‘Interkerkelijke Coördinatie Commissie voor Ontwikkelingsprojecten’. In bijna vijftig jaar heeft ICCO veel aanzien en expertise opgebouwd in arme landen en in Nederland. 

  De recente geschiedenis van ICCO in vogelvlucht:

   

  2000

  ICCO fuseert met Stichting Oecumenische Hulp (SOH) en Dienst over Grenzen (DoG). 

  2005

  ICCO vormt een strategische alliantie met Edukans, Kerk in Actie, Oikocredit, Prisma en Share People. Vijf jaar later sluiten Yente en het Zeister Zendingsgenootschap zich bij de ICCO-alliantie aan.

  2007

  Het buitenlandwerk van ICCO en van de Protestantse Kerk, bekend onder de naam Kerk in Actie, worden organisatorisch geïntegreerd. ICCO start een organisatorisch en inhoudelijk vernieuwingsproces om haar werk effectiever te doen.

  2008

  Oprichting van Fair & Sustainable Holding B.V. voor privaat gefinancierde programma’s en adviezen.  

  2010

  ICCO treedt toe tot de ACT Alliance, het internationaal oecumenische netwerk voor structurele ontwikkeling, noodhulp en lobby. 

  2010

  De vernieuwing van ICCO is afgerond. Het programmatisch werk wordt voortaan uitgevoerd vanuit zeven regionale kantoren, verspreid over de hele wereld. De strategie wordt mede bepaald door acht Regionale Raden.

  2012

  Op 14 november wordt de coöperatie opgericht. De eerste leden zijn Protestantse Kerk/Kerk in Actie, Edukans en coPrisma. ICCO brengt vooral het ‘CO’ in haar naam tot uitdrukking door sterk in te zetten op samenwerking met ondernemers, bedrijven, kennisorganisaties en andere belanghebbenden. De stichting ICCO blijft bestaan binnen de coöperatie. 

  2014

  Start van ICCO Investments B.V., fonds manager voor impact investeringen. ICCO Investments B.V. is onderdeel van de Fair & Sustainable Holding B.V.

  Fair & Sustainable Holding

  ICCO onderneemt

  ICCO heeft in 2008 een B.V. opgericht. Deze heet Fair & Sustainable Holding B.V. en richt zich op bedrijfsmatige activiteiten zonder winstoogmerk. Op dit moment bestaan onder deze holding de volgende b.v.’s:

  ICCO Investments B.V.

  ICCO investments is een fonds manager dat kapitaal investeert in bedrijven met financieel rendement en sociale impact.

  Fair & Sustainable advisory services B.V.

  Fair & Sustainable Advisory Services levert consultancies aan organisaties en bedrijven die in ontwikkelingslanden werken en partnerschappen willen bouwen. De B.V. heeft twee vertegenwoordigingen in het buitenland: Ethiopië en Mali. 

  FairClimateFund B.V. 

  FairClimateFund is een sociale onderneming voor het opzetten van klimaatprojecten voor arme gezinnen in ontwikkelingslanden. Het fonds verhandelt CDM en Gold Standard CO2-rechten uit deze projecten tegen een eerlijke prijs op de West-Europese markt.

  ICCO 50 jaar

  De oprichter van ICCO was Jo Verkuyl. Hij werkte als zendeling in Indonesië. Verkuyl was een markant figuur met een onconventionele visie op hulp aan ontwikkelingslanden. Als één van de weinigen in zijn tijd geloofde hij dat ontwikkelingswerk moet beginnen bij de behoeften van de armen. Hij was ervan overtuigd dat alle veranderingen in de gemeenschap beginnen. Mededogen, rechtvaardigheid en rentmeesterschap: dit waren de drie kernwaarden waarop Jo Verkuyl, de protestantse kerken en de Nederlandse maatschappelijke organisaties op 30 december 1964 ICCO hebben opgericht.  Oorspronkelijk is de betekenis van het acroniem ICCO, Interkerkelijke Coördinatie Commissie Ontwikkelingshulp. Tegenwoordig is ICCO een naam op zichzelf.

  ICCO in 50 jaar

  Journey for Justice

  Ter gelegenheid  van ICCO’s jubileum in 2015 is het boek ‘Journey for Justice’ uitgegeven. Het boek geeft in 100 pagina’s een doorkijkje in de geschiedenis van ICCO.

  In Journey for Justice staan 9 landenhoofdstukken, 3 thematische specials en 2 dubbelinterviews. Het dubbelinterview met de eerste (Jone Bos) en huidige (Marinus Verweij) directeur van ICCO is bijzonder. Ook leverde oud-minister Jan Pronk een bijdrage. Het boek is rijk geïllustreerd met o.a. foto’s van fotojournalist Raymond Rutting. 

  U kunt het boek hieronder online lezen of gratis bestellen via het bestelformulier.

  Kwaliteit

  We streven naar de hoogste normen als het gaat om onze financiële, operationele en programma managementsystemen.

  Kwaliteitsmanagement

  ICCO beschikt over een ISO 9001:2008 certificering voor haar managementsystemen. Daarnaast hebben we het Partos 9001: 2008 certificaat voor lidorganisaties. In al onze vestigingen worden jaarlijks interne audits uitgevoerd.

  Wij houden rekening met normen en keurmerken om de kwaliteit van ons werk te verbeteren, zoals: Fairtrade, Gold Standard CO2-credits, ISO 26000, CBF, Principles for Investors in Inclusive Finance (PIIF), IATI, ACT Alliance Code of Conduct en HAP.

  Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  We geven rekenschap van de sociale, ecologische en economische gevolgen van ons werk. Speerpunten in ons MVO-beleid zijn:

  • de Code Wijffels voor Good Governance Code voor goede doelen
  • een goed financieel beheer gedurende de gehele projectcyclus
  • een treasury beleid dat voldoet aan duurzame criteria
  • we zijn klimaat-neutrale organisatie met FairClimateFund B.V.
  • onze kantoren worden op een duurzame manier beheerd.

  CSR policy Download hier de (engelse) pdf van ons MVO-beleid.

   

  ICCO International maakt gebruik van cookies We gebruiken cookies om u gepersonaliseerde content te tonen, delen via social media mogelijk te maken en om bezoekgedrag te analyseren. Als u verder gaat accepteert u onze cookies.