Thema's

Noodhulp

Na een ramp als een overstroming of aardbeving moeten mensen vaak hun huis verlaten en kunnen er voedseltekorten en epidemieën ontstaan. In zulke situaties bieden ICCO en Kerk in Actie gezamenlijk noodhulp.

 

Terug naar Thema's

Noodhulp Nepal - fotograaf Paul Jeffrey

Noodhulp en wederopbouw

Na een ramp als een overstroming of aardbeving, of in conflictgebieden zijn mensen vaak genoodzaakt om huis en haard te verlaten en kunnen er voedseltekorten en epidemieën ontstaan. In zulke situaties bieden ICCO en Kerk in Actie gezamenlijk noodhulp.

Bij rampen en conflicten werken ICCO en Kerk in Actie samen aan noodhulp en wederopbouw. Daarbij staat altijd de wens van de getroffen mensen zelf centraal. Daarom werken we samen met lokale organisaties die de mensen en het gebied goed kennen. Zij verstrekken voedsel, dekens, tenten, water en medicijnen, maar geven ook met psychosociale hulp en voorlichting over hygiëne. Noodhulpgoederen worden zoveel mogelijk lokaal ingekocht, dat werkt snel en stimuleert de lokale economie. Vaak werken ICCO en Kerk in Actie in ‘vergeten’ gebieden op het platteland.

Wederopbouw

ICCO en Kerk in Actie vinden het belangrijk om na een ramp zo snel mogelijk over te gaan op wederopbouw. Mensen ontvangen materialen om -daar waar mogelijk- hun huizen te repareren. Door landbouwzaden en vissersboten te verstrekken kunnen mensen weer in hun eigen inkomen voorzien. Het maakt mensen onafhankelijk en geeft hen de kans hun leven weer op te pakken. Noodhulpacties sluiten vaak aan op structurele ontwikkelingsprojecten.

Rechten

We komen op voor de rechten van mensen die zijn getroffen door een ramp. Helaas is gebleken dat er na een ramp soms misbruik wordt gemaakt van arme, laag opgeleide, getroffenen. Partners van ICCO en Kerk in Actie komen op voor de rechten van deze mensen, door hen te helpen aan identiteitspapieren en hun belangen te behartigen bij (lokale) overheden en bedrijven. Hierdoor kunnen mensen bijvoorbeeld aantonen dat ze recht hebben op een eigen stuk land, waarop ze een nieuw huis kunnen bouwen.

Leren van rampen

Een goede voorbereiding op rampen kan toekomstige schade beperken. ICCO en Kerk in Actie proberen dan ook lokale organisaties, kerken en gemeenschappen weerbaarder te maken tegen rampen. Dit kan bijvoorbeeld door rampenoefeningen te houden, maar ook door aanplant van mangrove om achterliggend land te beschermen tegen grote golven. Door de mogelijkheden van mensen en organisaties zelf te versterken, worden ze minder kwetsbaar en minder afhankelijk van hulp van buitenaf, ook bij een ramp.

Wereldwijd netwerk en samenwerking

ICCO, samen met Kerk in Actie, biedt trainingen en financiële steun aan de lokale partnerorganisaties wereldwijd. De partners worden ondersteund vanuit onze regiokantoren en vanuit het kantoor van de ICCO Coöperatie in Utrecht. We zijn actief in de volgende netwerken:

ACT Alliance

In internationaal verband werken ICCO en Kerk in Actie samen met ACT Alliance. Door onderling goed af te stemmen en te coördineren, komt de hulp bij de slachtoffers terecht. ACT Alliance biedt noodhulp aan slachtoffers, ongeacht etniciteit, nationaliteit, geloof, geslacht of politieke overtuiging.

Giro 555

ICCO is samen met Kerk in Actie onderdeel van Giro555 – Samenwerkende Hulporganisaties. Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen om samen Nationale Acties te voeren voor wereldwijde rampen.

ICCO is verder actief in de internationale netwerkorganisaties ICVA (International Council of Voluntary Agencies) and NGO Voice (Voluntary Organizations in Cooperation in Emergencies), die pleiten voor goede onafhankelijke noodhulp voor iedereen.

Dutch Relief Alliance

De Dutch Relief Alliance (DRA) biedt snelle en effectieve noodhulp aan slachtoffers van internationale crises. De DRA is een samenwerkingsverband tussen 16 Nederlandse NGO’s, gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De Dutch Relief Alliance bestaat uit de volgende organisaties: CARE Nederland, Cordaid, Dorcas, Oxfam Novib, SOS Kinderdorpen, Red een Kind, Plan Nederland, Save the Children, Tear, Terre des Hommes, Stichting Vluchteling, War Child, War Trauma Foundation, World Vision, ZOA, ICCO en Kerk in Actie.

Bekijk de kaart in volledig scherm

Sustainable Development Goals

Zero HungerGood health and well-beingQuality education Clean water and sanitationClimate actionPartnerships for the goals

Meer informatie

Voor meer informatie over het thema 'noodhulp' kunt u contact met ons opnemen.

Contact

  Zuid-Soedan, Noordoost-Nigeria, Somalië en Jemen - Maart 2017

  Hongersnood 2017 Nigeria

  Meer dan 20 miljoen mensen in Zuid-Soedan, Noordoost-Nigeria, Somalië en Jemen leiden honger door een combinatie van conflict, ingestorte economieën, (extreme) droogte en armoede. In februari 2017 riepen de VN voor delen van Zuid-Soedan voor het eerst in zes jaar een officiële hongersnood uit. Dat betekent dat er dagelijks mensen sterven wegens voedselgebrek. Ook in de andere drie landen is de situatie kritiek en dreigt hongersnood als zij niet direct hulp ontvangen.

  ICCO & Kerk in Actie kunnen dankzij Giro555-geld in Noordoost-Nigeria voedsel uitdelen en geldelijke toelages of voedselbonnen verstrekken waarmee mensen zelf voedsel kunnen kopen. Ook verwijzen zij ernstig ondervoede kinderen door voor behandeling. In Zuid-Soedan delen ICCO & Kerk in Actie zaden, vis- en landbouwgereedschappen uit, repareren zij waterpunten en verstrekken ze bijvoeding aan kinderen en zwangere en borstvoeding gevende vrouwen. In Somalië herstellen ICCO en Kerk in Actie waterbronnen voor ruim 2.000 gezinnen, delen zij watercoupons uit en ondersteunen zij 100 gezinnen met geldelijk toelages en cash-for-work. Daarnaast voorzien ICCO & Kerk in Actie in Ethiopië 1400 gezinnen vier maanden lang van een standaard voedselpakket.

  Nepal - April 2015

  Op 25 april 2015 werd Nepal getroffen door de zwaarste aardbeving in het land in 80 jaar. Duizenden mensen verloren het leven en miljoenen mensen verloren hun huis en bron van inkomen. De samenwerkende hulporganisaties, verenigd in Giro555, startten onmiddellijk een nationale actie. Een paar weken later, op 12 mei, werd Nepal opgeschrikt door een tweede zware beving, die opnieuw veel doden, gewonden en schade veroorzaakte.

  Nederlanders waren erg begaan met de Nepalezen. In totaal kwam ruim 25 miljoen euro binnen op Giro555. ICCO zet het geld in voor noodhulp en wederopbouw tot eind 2017.

  Eerste hulp en herstel levensonderhoud

  Door de aanwezigheid van een ICCO kantoor in Nepal was ICCO binnen 48 uur ter plekke. Door samen te werken met het ACT Nepal Forum werd er snel eerste hulp verleend aan duizenden overlevenden van de aardbeving.
  ICCO, samen met vier nationale Nepalese partners en Kerk in Actie, stelde een maand na de aardbeving een actieplan op voor het herstel van levensonderhoud van 10.000 gezinnen. 15.000 gezinnen zijn geholpen met geld voor voedsel en onderdak, latrines, veilig drinkwater, traumaverwerking en tijdelijke onderwijsfaciliteiten. Ook worden gezinnen geholpen om weer in hun eigen bron van inkomen te kunnen voorzien.

  Infographic Nepal

  Jeroen Pauw in Nepal

  Een jaar na de aardbeving reisde Jeroen Pauw naar Nepal om te kijken wat er met het geld van Giro555 was gebeurd. 
  Kijk de aflevering 'Pauw in Nepal' terug

  Early Recovery Work

  Binnen het Nepal Earthquake Response Program gefinancierd door ECHO werkte ICCO aan de voorbereiding op de winter. In het district Makwanpur kregen bijna 5.000 huishoudens steun in de vorm van warme kleding, dekens en cash vouchers die ingewisseld konden worden voor voedsel en medicijnen. Ook werden en 167 huizen gebouwd. 765 begunstigden ontvingen shelter-kits. Specifieke aandacht ging uit naar het voorbereiden van gemeenschappen op toekomstige rampen. Zo werden 93 lokale metselaars en timmerlieden opgeleid in het maken van aardbevingsbestendige constructies voor tijdelijk onderdak.

  Filmpje ECHO Nepal Earthquake Response Program

   

  Ebola - November 2014

  Ebola - Giro555

  ICCO en Kerk in Actie dragen bij aan de strijd tegen het dodelijke ebola-virus dat zich van Guinee naar Liberia en Sierra Leone heeft verspreid.

  Het netwerk van ACT Alliance, waarvan ICCO en Kerk in Actie deel uitmaken, is snel in actie gekomen toen het ebola-virus in Liberia en Sierra Leone om zich heen begon te grijpen. Vanuit het noodhulpfonds van ACT, waaraan ICCO en Kerk in Actie dit jaar 100.000 euro hebben bijgedragen, werd direct 43.000 euro beschikbaar gesteld om bij te dragen aan de strijd tegen het ebola-virus.

  Zorgwekkend is dat de uitbraak zich steeds verder uitbreidt. Partners van ICCO dragen bij om voorlichting te geven over het virus in dorpen en om een nood-isolatiecentra in te richten in ziekenhuizen, waar ebola-patiënten worden verzorgd en waar een deel van het verzorgende personeel zelf ook slachtoffer is geworden.

  Hoewel de overheden in de landen hun uiterste best doen het ebola-virus en haar effecten in te dammen, zijn de inspanningen tot nu toe nog niet afdoende geweest. Er is dan ook dringend behoefte aan extra hulp. Daarom gaan de leden van de ACT Alliance - het netwerk van kerk- en kerkgerelateerde organisaties die werken aan noodhulp, ontwikkeling en lobby - in Sierra Leone en Liberia aan het werk om de inspanningen van de autoriteiten aan te vullen.

  Samen met de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) geven ze voorlichting in afgelegen gebieden over de manier waarop de verspreiding van het ebola-virus is te voorkomen, hoe patiënten met het virus te verzorgen en te isoleren. 

  De partnerorganisaties die met de ACT Alliance samenwerken, trekken naar gemeenschappen in 4 districten in Sierra Leone en twee provincies in Liberia, in het grensgebied van beide landen. Het programma loopt vooralsnog twee maanden en in die tijd zal de bevolking in zes lokale talen voorgelicht over het voorkomen van verdere verspreiding. In samenwerking met de lokale overheden zullen ook ebola-teams worden opgezet en opgeleid in de gebieden. Het doel is om 6.500 families te bereiken met deze campagne.

  Gaza - Juli 2014

  Een staakt-het-vuren dat dinsdagochtend 5 augustus van kracht ging in Gaza moet humanitaire hulp mogelijk maken. ICCO Cooperation verleent noodhulp via lokale partners en het ACT Alliance netwerk.

  Totnogtoe zijn er meer dan 1.717 Palestijnen om het leven gekomen, vele duizenden gewond geraakt en zo'n 485.000 mensen hebben geen dak meer boven het hoofd. ICCO Cooperation steunt haar lokale partner Near East Council of Churches (NECC) met 30.000 euro, zodat deze organisatie directe noodhulp aan de slachtoffers kan bieden. Volgens cijfers van de Afdeling voor Humanitaire Coördinatie van de VN, OCHA, hebben 1,5 miljoen mensen weinig of geen toegang tot schoon drinkwater. NECC biedt schoon drinkwater en voedselpakketten alsook psychosociale hulp aan enkele honderden families.

  Dankzij bestaande goede relaties tussen lokale, nationale en internationale ngo's en VN-organisaties worden de slachtoffers die de hulp het hardst nodig hebben, ook daadwerkelijk bereikt. Desalniettemin roept ICCO Cooperation alle partijen op het geweld te staken en zich in te zetten voor duurzame oplossingen om een einde te maken aan het geweld.

  Update 5 augustus 2014

  ACT Alliance Palestine Forum deelt noodhulppakketten uit aan gezinnen wiens huizen zijn vernietigd door het Israëlische leger. Deze gezinnen hebben tijdelijk onderdak gevonden in plaatselijke kerken en moskeeën. Het gaat om 409 gezinnen die voedselpakketten hebben gekregen, bestaande uit, o.a.:  blikjes tonijn, bonen, melkpoeder, suiker, zout en theezakjes. Ook zijn er hygiëne-pakketten uitgedeeld die bestaan uit, o.a.: flessenwater, zeep, handdoeken en tandenborstels.

  Het geweld van de afgelopen weken heeft vooral veel Palestijnse burgerslachtoffers geëist. Volgens de laatste VN-cijfers zijn 1.717 Palestijnen om het leven gekomen, 485.000 mensen zijn op de vlucht voor het geweld, en zo’n 9.000 mensen zijn gewond geraakt.

  Er is veel nodig: medische hulp, psychosociale zorg, maar ook  drinkwater, voedsel, dekens en  zeilen om noodonderkomens te maken. Lokale partners van ICCO en Kerk in Actie dragen hieraan bij. Zo heeft de partner Gaza Cultural Centre haar activiteitencentra aangeboden als opvangplaats voor vluchtelingen.

  Door de aanhoudende bombardementen was hulp bieden de afgelopen weken levensgevaarlijk. Mensenrechtenorganisaties die gesteund worden door ICCO en Kerk in Actie, zoals Al Mezan en Aldameer proberen nog wel onderzoek voort te zetten naar mensenrechtenschendingen. Maar ook zij werken met minimale bezetting en zijn slachtoffer van geweld waardoor ze met hun gezinnen op de vlucht zijn geslagen. Toch proberen ze zo goed als het kan noodhulp te verstrekken. 

  Update 25 juli 2014

  Palestijnse ICCO-partners krijgen internationale bijval in hun roep om een onmiddellijk staakt-het-vuren.

  ICCO-partner Aldameer, die onderdeel uitmaakt van de onafhankelijke Palestijnse Mensenrechtencommissie, Israëlische mensenrechtenorganisaties en de World Council of Churches (WCC) pleiten voor een onmiddellijk staakt-het-vuren, onafhankelijk onderzoek naar oorlogsmisdaden, respect voor internationaal recht als voorwaarde voor vrede en voor het opheffen van de Gaza-blokkade. De WCC stelt dat als er een langdurige vrede wordt bereikt, men eindelijk aan verzoening kan werken. 

  Kairos South Africa roept haar regering op om zich – gezien haar geschiedenis van apartheid– niet langer afzijdig te houden en werk te maken van de eerder gedane beloften, in The Cape Town Declaration, February 2014. Rifat Kassis van Kairos Palestine, gesteund door ICCO, is blij met dit geluid: "De Zuid-Afrikanen weten precies waar ze het over hebben wanneer ze pleiten voor sancties tegen Israël. Zij weten ook dat vrede en gerechtigheid anders nooit zullen zegevieren.”

  ICCO steunt al geruime tijd het werk van Aldameer. Met ICCO-fondsen heeft deze partner onderzoek gedaan naar wetgeving in Gaza. Aldameer gaat het gesprek over het belang van internationaal recht aan, met organisaties, universiteiten en de Palestijnse Autoriteiten. Dit doet zij met lokale juristen, rechters en mensenrechtenactivisten. 

  Update 22 juli 2014

  Het geweld in Gaza treft 20 ICCO-partners, direct en indirect.

  Zo is de Palestijnse journalist en docent Engels Rami Munir Almegahari vanwege het geweld in Gaza met zijn gezin op de vlucht geslagen. Met een klein fonds van ICCO Cooperation richtte hij een centrum op voor mediatraining in Gaza. Dat werk ligt nu stil. 

  De buurt waarin Almegahari woonde, is getroffen door tank shells. Of zijn huis er nog staat, is nog onduidelijk. Rami verblijft nu 3 kilometer verderop bij zijn zus in Gaza. Zijn vrouw, die ernstig ziek is en eigenlijk naar Jeruzalem had moeten gaan voor een behandeling, en zijn kinderen, zijn bij hem.

  Update 21 juli 2014

  ICCO Cooperation maakt deel uit van het internationale netwerk ACT Alliance en ondersteunt onderstaande oproep voor vrede:

  'Aanvallen op onschuldige burgers moeten stoppen'
  De internationale humanitaire en ontwikkelingsorganisatie ACT Alliance veroordeelt de aanvallen op burgers en roept de internationale gemeenschap op om direct te reageren en het escalerende geweld te stoppen.

  ACT Alliance roept op tot een staakt-het-vuren, gevolgd door intensieve publieke interventie met alle betrokken partijen, inclusief de internationale gemeenschap, om de oorzaken van het conflict aan te pakken.

  Zuid-Soedan - November 2013

  Jumping girl in South Sudan

  Met een eigen kantoor in de hoofdstad Juba en een netwerk van ruim 50 lokale partners, verstrekken ICCO en Kerk in Actie noodhulp aan de mensen in Zuid-Soedan. 

  Eind 2013 breekt daar een burgeroorlog uit, na een politieke strijd president Salva Kiir en vicepresident Riek Machar. Naar schatting zijn 10.000 mensen omgekomen door de gevechten. Ruim 1,5 miljoen mensen zijn op de vlucht in eigen land of leven in vluchtelingenkampen over de grens in Uganda, Kenia en Ethiopië. Door het geweld en aanhoudende regens, konden de mensen hun akkers niet bewerken. Gevreesd wordt voor epidemieën; er is een cholera uitbraak rondom Juba. Vier miljoen mensen krijgen naar verwachting in het najaar van 2014 te maken met ernstige voedseltekorten.  
   

  Hulpverlening

  ICCO en Kerk in Actie richten zich op het verstrekken van schoon drinkwater en basisartikelen, zoals dekens, plastic matten, jerrycans, teilen, muskietennetten en zeep. Door mensen in de kampen trainingen te geven over hygiëne, proberen onze partnerorganisaties uitbraak van ziektes te voorkomen. Daarnaast is er aandacht voor gezinshereniging en psychosociale zorg voor vluchtelingen, die opnieuw een oorlog moeten meemaken.

  * Er zijn speelplaatsen gemaakt in de kampen, zodat kinderen kunnen spelen en sporten. 
  *Zuid-Soedan werd in juni 2011 een onafhankelijk land, na een jarenlange oorlog met het Noorden van Soedan.

  Filipijnen - November 2013

  Haïti emergency aid

  Tyfoon Haiyan (Yolanda) raasde op 8 november 2013 met veel geweld over de Filipijnen. Ongeveer 5.000 mensen komen om en 3,5 miljoenen mensen raken dakloos. Door de tyfoon worden akkers vernield, waardoor miljoenen mensen hun bron van inkomen verliezen. 

  Dankzij massale steun uit Nederland haalt Giro555 36 miljoen euro op voor de Filipijnen. ICCO en Kerk in Actie krijgen daarvan een tiende deel, te besteden aan noodhulp en wederopbouw.

  De lokale partnerorganisaties waarmee ICCO en Kerk in Actie al tientallen jaren samenwerken op de Filipijnen, komen direct in actie. Ze werken in landelijke gebieden op de eilanden Iloilo, Samar, Leyte, Cebu, Panay, Noord-Negros en Aklan. Naast het uitdelen van noodhulppakketten met voedsel en keukenspullen, richt de hulp zich binnen een paar weken op wederopbouw.

  Totaal konden we met uw steun 250.000 mensen helpen in 53 gemeenten in 10 provincies in samenwerking met 15 Filipijnse organisaties, waar we voor het grootste deel al langdurig mee samenwerkten. Er werd hulp verleend op Panay (in Iloilo), Negros en Leyte in samenwerking met de internationale ACT Alliance. In Nederland zamelde ICCO en Kerk in Actie geld in via de Samenwerkende Hulporganisaties (Giro555). De opbrengst van deze actie is inmiddels besteed. Bekijk de eindrapportage.

  Wederopbouw

  Dakplaten en gereedschap worden uitgedeeld, zodat mensen zelf hun huizen konden herstellen. 70 boten worden in het voorjaar van 2014 uitgedeeld aan vissers. Omdat zij de boten samen gebruiken, kunnen zo veel gezinnen weer hun eigen inkomen verdienen. 

  Boeren ontvangen kokos- en bananenbomen om zo snel mogelijk hun akkers opnieuw te kunnen verbouwen. Daarnaast is er veel aandacht voor mensenrechten. Mensen worden geholpen aan identiteitspapieren, waarmee ze kunnen aantonen dat ze recht hebben op grond of een nabestaande uitkering.  

  Ook steunen ICCO en Kerk in Actie de bewoners van het eiland Sicogon. Een grote investeerder wil alle bewoners van het eiland weg hebben om het tot een toeristenresort te maken. Wij steunen de vissers en boeren die er al generaties lang wonen in hun strijd om er te blijven wonen.

  Bekijk de terugblik van de NOS (film van 50 minuten) op 2 jaar hulp na de tyfoon.

  In onderstaand filmpje ziet u een kort overzicht met feiten, cijfers en beelden rondom de hulpverlening van de verschillende samenwerkende hulporganisaties in de Filipijnen. 

  Hoorn van Afrika - Maart 2011

  Hoorn van Afrika

  In 2011 kampte de Hoorn van Afrika met de ergste droogte in de afgelopen zestig jaar. Regens bleven uit, oogsten mislukten, veestapels raakten uitgedund en de prijzen van voedsel en andere producten stegen snel.

  De ramp

  Vooral Midden- en Zuid-Somalië werden hard getroffen. Maar ook Oost- en Noordoost Kenia en de regio’s Somali, Afar en Oromia in Ethiopië. Naast de droogte, intensiveerde in Somalië het conflict tussen de door de Afrikaanse Unie gesteunde overgangsregering en islamitische gewapende groepen. Door deze combinatie van droogte en conflict trokken veel mensen weg van hun thuisland, op zoek naar water en weidegronden. Een deel van hen kwam terecht in kampen voor ontheemden. Ook trokken veel Somaliërs de grens over naar de vluchtelingenkampen in Dollo Ado en Dadaab in respectievelijk Ethiopië en Kenia.

  Hoewel mensen in de Hoorn van Afrika gewend zijn om te overleven in een complexe omgeving, en regelmatig te kampen hebben met droogte, was de droogte in dit rampjaar uitzonderlijk extreem. In sommige gebieden had het al een jaar niet of nauwelijks geregend. Oogsten waren mislukt en veel vee dat nog niet verkocht was, gestorven. Daarmee hadden mensen hun belangrijkste inkomstenbronnen verloren. Bovendien stegen de prijzen drastisch door het tekort aan voedsel. 

  De hulp

  De hulporganisaties achter Giro555 hebben met de actieopbrengst een jaar lang hulp verleend in Somalië, Ethiopië en Kenia.  In de eerste helft van dat jaar lag de nadruk vooral op het verstrekken van voedsel, water en tijdelijk onderdak. Daarna richtten hulpactiviteiten zich meer op de langere termijn, zoals het herstel van bestaansmiddelen, en voorlichting over hoe mensen zich weerbaarder kunnen maken tegen toekomstige droogtes of andere rampen. Concrete activiteiten waren onder meer: uitdelen van voedsel en water, verbeteren en nieuw aanleggen van waterbronnen, aanleg van sanitaire voorzieningen, inkomenssteun in ruil voor werk en ondersteuning bij het telen van gewassen en houden van vee. In de eindrapportage leest u in detail welke hulp is verleend.

  De politieke en conflictueuze situatie in delen van Somalië bemoeilijkte de hulpverlening. Met name de zwaarst getroffen gebieden waren moeilijk toegankelijk voor hulpverleners door de restricties die werden opgelegd door met name Al Shabaab en door het gebrek aan veiligheid. Ook in en rond de vluchtelingenkampen in Dadaab, in Kenia, beïnvloedde het gebrek aan veiligheid de hulpverlening. Andere uitdagingen voor de hulporganisaties waren de overstromingen die volgden toen de regens (in alle drie de landen) eind 2011 uiteindelijk kwamen, en veel wegen onbegaanbaar maakten.

  ICCO en kerk in Actie

  ICCO & Kerk in Actie ondersteunen met €300.000 een lokale partner in Somalië via de ACT Alliance en een zusterorganisatie. De lokale partner helpt 4.800 gezinnen in Lower-Shabelle en Banadir regio’s aan voedsel en artikelen zoals plastic dekens en kleden. Daarnaast worden 350 latrines gebouwd.

  Rapportages

  Download de Giro555-eindrapportage van de geboden hulp in de Hoorn van Afrika, gepubliceerd in december 2012.

  Haïti - Januari 2010

  Noodhulp Haïti

  Haïti wordt op 12 januari 2010 getroffen door een zware aardbeving. De gevolgen zijn desastreus; vele doden, naar schatting 300.000 gewonden en  maar liefst 1,5 miljoen mensen raken dakloos. 

  De aardbeving heeft een kracht van zeven op de schaal van Richter, het epicentrum zit zo’n 25 kilometer van de hoofdstad.

  Omdat ICCO en Kerk in Actie voor de aardbeving al tientallen jaren actief zijn in Haïti, kunnen we via lokale partnerorganisaties meteen noodhulp verlenen. Dat bestaat uit voedsel en drinkwater, tentzeilen en medische hulp. Ook is er veel aandacht voor hygiënevoorlichting, om uitbraak van cholera en andere ziektes te voorkomen.

  GIRO 555

  De SHO-actie voor Giro 555 haalt maar liefst 111 miljoen euro op voor Haïti. Daarvan ontvangen ICCO en Kerk in Actie 13 miljoen euro. Na de noodhulp richt het werk van de partners zich vooral op wederopbouw. Geen makkelijke taak, maar dankzij hun enorme inzet krijgen de partners van ICCO en Kerk in Actie veel voor elkaar. 

  Wederopbouw

  Zo bouwt ITECA, een instituut dat boeren traint en begeleidt, 50 huizen en zorgt GARR, een organisatie die strijdt voor de rechten van migranten, dat 40 jongeren  een technische opleiding kunnen volgen, met daarbij speciale aandacht voor gender. De organisatie Zanmi Timoun  geeft jongeren uit de kampen een vakopleiding, bijvoorbeeld tot loodgieter. De opleiding vergroot hun kansen op een baan in de bouw.

  Niet eenvoudig

  De hulpverlening in Haïti kent vele uitdagingen. Direct na de ramp vertellen ICCO en Kerk in Actie dat het proces van wederopbouw niet eenvoudig zal zijn. Door de enorme toestroom van internationale hulp en  gebrek aan goede coördinatie verloopt de noodhulp chaotisch. In de wederopbouwfase merk je dat Haïti een erg arm land is,  dat te maken heeft met politieke instabiliteit en geweld en natuurrampen, zoals orkanen. 

  Eind 2014, als het noodhulpgeld besteed is, stoppen Kerk in Actie en ICCO met de werkzaamheden in het land. De ICCO Coöperatie blijft via Woord en Daad (PRISMA) actief in Haïti met projecten gericht op gezondheidszorg en onderwijs.

  Pakistan - Juli 2010

  Noodhulp Pakistan

  Eind juli 2010 kreeg het noorden van Pakistan te maken met enorme regenbuien en wateroverlast. In meerdere bergdistricten viel in 24 uur meer dan 1000mm regen. Ook de dagen erna bleef het hard regenen.

  Het water zocht een weg naar zee. Het gevolg was dat er wekenlang overstromingen waren in de gebieden langs de rivieren. Enorme regenval was de belangrijkste oorzaak van de overstromingen, maar achterstallig onderhoud aan dijken, dammen en sluizen droeg bij aan het ontstaan van de ramp. Ondanks dat de bevolking van het arme Pakistan al veel rampen heeft meegemaakt, waren de overstromingen de ergste ramp in de levende herinnering van Pakistan.

  Uiteindelijk overstroomde een gebied dat vijf keer zo groot is als Nederland. Miljoenen mensen moesten hun woonplaatsen verlaten en een veilig heenkomen zoeken in opvangkampen of bij familie, bekenden of zelfs onbekenden. Landbouwgronden liepen grote schade op. Zo’n 2,4 miljoen hectare grond met gewassen kwam onder water te staan. Hierdoor kon het overgrote deel van de slachtoffers opeens niet meer in z’n eigen levensonderhoud voorzien. Huizen, markten en publieke gebouwen raakten beschadigd of werden verwoest. Wegen, dijken en bruggen werden vernield. Het reizen en het vervoer van goederen waren lastig en soms onmogelijk. Mensen raakten zelfs volledig geïsoleerd door het omringende water. Het telefoonverkeer werd verstoord, waardoor de slachtoffers niet alleen verstoken waren van voedsel en huisvesting, maar ook van informatie.

  Giro555 actie voor slachtoffers Pakistan

  Vanaf 12 augustus voerden de hulporganisaties achter Giro555 gezamenlijk actie voor de slachtoffers in Pakistan.Vanuit heel Nederland boden mensen diensten en geld aan om de slachtoffers te helpen. Op donderdag 26 augustus 2010 gaf Marco Borsato het officiële startsein voor de tv- en radioactiedag.  De actie heeft uiteindelijk een mooi bedrag opgeleverd van 27,5 miljoen euro.

  Rapportages

  In de rapportages hieronder is te lezen wat er met de Giro-555 gelden is gebeurd.

  Economische onafhankelijkheid

  De omstandigheden en zelfredzaamheid van kleine producenten, arbeiders en lokale MKB-bedrijven in de waardenketen verbeteren is de kern van dit thema. 

  Lees meer

  Verantwoord ondernemen

  ICCO biedt bedrijven handvaten om verantwoord te ondernemen in ontwikkelingslanden, waarbij aandacht is voor mensenrechten.  Lees meer

  Voedselzekerheid

  Met onze partners werken we aan de verbetering van voedselzekerheid van kleine boeren en bevorderen we gezonde voeding. 

   

   

  Lees meer

  ICCO International maakt gebruik van cookies We gebruiken cookies om u gepersonaliseerde content te tonen, delen via social media mogelijk te maken en om bezoekgedrag te analyseren. Als u verder gaat accepteert u onze cookies.