Word partner

Agribusiness Booster

De Agribusiness Booster is een innovatief instrument dat werkt met het MKB (midden- en klein bedrijven) in de agrisector die in de eerste groeifase zitten. De Agribusiness Booster B.V. is een sociale onderneming van ICCO en Woord en Daad. Strategische partners zijn SCOPEinsight en CREAME.


Terug naar alle proposities

Agribusiness Booster

Voor investeerders, fondsen en institutionele donoren

Het uitgangspunt bij de ontwikkeling van het business model van de Agribusiness Booster is financiële duurzaamheid. Ondanks de inzet van durfkapitaal, de grote valutarisico’s en de actieve rol die we spelen in onze target-bedrijven verwachten wij break-even te draaien. We geloven dat dit een innovatieve en unieke propositie is, zeker gezien het feit dat we vele bedrijven flink laten groeien, de voedselproblematiek aanpakken en de economische positie van ontelbare kleine boeren verbeteren. We vragen (sociaal) investeerders, fondsen en institutionele donoren te participeren in het fonds.

Voor Nederlandse ondernemers

De Agribusiness Booster staat ook open voor Nederlandse bedrijven die zelf een onderneming willen starten in een opkomende markt of een samenwerking willen beginnen met ondernemingen of producentenorganisaties in ontwikkelingslanden. De Agribusiness Booster brengt hen bij elkaar. De basis is een business case (verrijkt) met sociale aspecten waardoor de levens en positie van kleine boeren verbeteren. In zo’n onderneming leveren we kennis en kapitaal en zorgen we voor de uitwisseling ervan. Een belangrijke toegevoegde waarde van ICCO binnen de AbB is onze kennis van de lokale context. We zien in het bedrijfsleven een grote behoefte hieraan. We ontwikkelen de competenties van alle betrokken partijen door kennisoverdracht, coaching, business development en marketing. Deze activiteiten worden door de Agribusiness Booster geleverd als in natura participatie in de onderneming en opgebracht uit de toekomstige rendementen van het bedrijf. In Agribusiness Booster vindt u ultimo mogelijk zelfs een financieel risico dragende partner. De Agribusiness Booster is dé agrarische co-entrepreneur voor ondernemers uit Nederland en ondernemers uit ontwikkelingslanden.

Contact

Meer weten?

Neem contact op met Jaap Jan Verboom, director AgriBusiness Booster.

Publicaties

Pitchbook AgriBusiness BoosterBlader door het pitch book

Voorbeeldprojecten:

  • Kenya: Nieuwe markten voor vers fruit. 
  • Filippijnen: Moderniseren rietsuiker waardenketen. 
  • Ecuador: Verbeteren cacaoketen