Donoren en Co-financiers

Institutionele donoren zijn belangrijk voor het werk dat ICCO doet. Deze organisaties stellen fondsen ter beschikking voor de uitvoering van onze programma's in samenwerking met onze partners.


Onze belangrijkste donoren zijn: