Blogberichten

Trots op Giro555

Vijf redenen waarom Nederland trots mag zijn op samenwerkingsverband met Giro555.

Trots op Giro555

Nederlanders zijn een gul volk. Als het erop aan komt, staan we in dit land klaar voor anderen. Dankzij de vaak hoge opbrengsten van nationale acties van Giro555, kunnen noodhulporganisaties miljoenen slachtoffers van rampen weer op weg helpen. ICCO en Kerk in Actie zijn sinds 1 januari 2018 actievoorzitter van Giro555. Vijf redenen waarom Nederland trots mag zijn op dit samenwerkingsverband.

1. Brede steun voor Giro555

Op social media schrik ik wel eens van de heftigheid en harde bewoordingen van mensen die menen dat de wereld stopt bij de grenzen van ons eigen land. Gelukkig is dit niet wat veel mensen werkelijk beweegt als het gaat om mensen in nood.

Giro555 behoort niet aan een organisatie, maar is in feite van ons allemaal. Het is een Nationale Actie. En dat merk je. Bij een actie verbindt Giro555 de 11 aangesloten hulporganisaties met bedrijven, scholen, geloofshuizen, verenigingen en omroepen. Iedereen werkt dan samen voor hetzelfde doel. Dat is elke keer weer hartverwarmend.

2. Hoge opbrengst, lage kosten

De kracht van deze samenwerking is zichtbaar in de vele giften en de lokale acties die zorgen voor hoge opbrengsten. In Nederland zijn sinds de start van Giro555 in 1984 43 Nationale Acties gehouden. In totaal hebben Nederlanders daarbij meer dan 830 miljoen euro ingezameld. Dankzij deze steun zijn over de hele wereld de levens van miljoenen mensen gered of weer opgebouwd.

Giro555 zorgt voor hogere opbrengsten dan als de hulporganisaties afzonderlijke acties zouden voeren en de opbrengsten zouden optellen. Ook sparen we kosten uit door samen te werken. Tijdens een Nationale Actie werken veel mensen belangeloos mee.

Vanuit een actiecentrum communiceren we gezamenlijk met het Nederlands publiek. We gebruiken dezelfde oproep, delen woordvoerders en gebruiken één rekeningnummer om giften te verzamelen. Zo zorgen we dat zoveel mogelijk mensen in Nederland zo eenvoudig mogelijk geld kunnen doneren, zodat we zoveel mogelijk mensen kunnen helpen.

3. Giro555 vermindert competitie tussen hulporganisaties

Een belangrijk winstpunt: door samen te werken onder één naam voorkomen hulporganisaties (terechte) verwijten van onderlinge competitie om donaties. Competitie die vreet aan het draagvlak voor fondswervende acties. Juist synergie zorgt dat mensen hun hart laten spreken, vanuit de overtuiging dat hun geld goed en professioneel wordt omgezet naar hulp. Het waarborgen van de hoogste normen voor humanitaire hulp en verantwoording is dan ook van groot belang voor het samenwerkingsverband Giro555.

4. Giro555 zorgt voor draagvlak voor noodhulp op de lange termijn

Het aantal natuurrampen zal in de toekomst waarschijnlijk niet afnemen. En het aantal mensen op de vlucht voor langdurig conflict was nog nooit zo hoog. Het is voor hulpverlening daarom belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zich betrokken voelen bij noodhulpverlening. Giro555 weet mensen van alle rangen en standen te bereiken, ook mensen die een eerste donatie doen. Ik ben ervan overtuigd dat het opbouwen van vertrouwen onder het publiek voor noodhulp en het aantrekken van een nieuw publiek door Giro555, ook de doelstellingen van de afzonderlijke organisaties en hun missies versterkt op de lange termijn.

5. Giro555 is een voorbeeld voor nationale acties in andere landen

Giro555 is voor andere landen een succesvol voorbeeld van samenwerking. Vanwege de vaste kern van 11 gerenommeerde deelnemende organisaties. Vanwege de platte en minimale organisatiestructuur. En vanwege de hoge opbrengsten en minimale kosten. In vergelijking met andere landen staat Nederland vaak in de top drie als het gaat om hoogste giften aan nationale acties per hoofd van de bevolking. Daar mogen we best trots op zijn.

Het is goed om te zien dat er internationaal steeds meer oog komt voor de kracht van fondsenwervende samenwerkingsverbanden. Zo’n 10 landen kennen nu Nationale Acties, zoals Giro555. Samen vormen zij de Emergency Appeal Alliance, een netwerk om onderling meer te kunnen uitwisselen en ook nieuwe initiatieven beter te kunnen ondersteunen. In Spanje startten hulporganisaties onlangs een nationaal samenwerkingsverband. En ook in Australië en de USA zijn gesprekken gaande. De VN heeft intussen interesse getoond om met EAA samen te werken.

Als ik mensen iets toewens als actievoorzitter van Giro555, dan is het meer vrede, meer voorspoed, minder kwetsbaarheid. Als het nodig is, dan staat Giro555 paraat. Kunnen wij dan weer op u rekenen?

Auteur Marinus Verweij
Meer artikelen van Marinus Verweij