Blogberichten

Verkiezingen Kenia: bied jongeren toekomstperspectief

De uitslag van de verkiezingen vorige week in Kenia gaat ook deze keer, net zoals in 2007, gepaard met onrust en geweld. De oppositieleider zei deze week de uitslag aan te vechten bij het Hooggerechtshof en riep zijn aanhangers op om in protest te komen. De harde woorden over en weer doen de spanning hoog oplopen en zorgen voor onrust.

Verkiezingen Kenia: bied jongeren toekomstperspectief

Voedingsbodem voor geweld

Politici hitsen vooral jongere mensen op tot geweld langs etnische scheidslijnen. Ze zijn hierin ‘succesvol’ vanwege de grote werkloosheid onder jongeren, en niet zozeer vanwege de verschillen in etniciteit an sich.

Kenia kenmerkt zich namelijk door een grote jonge populatie. Meer dan de helft van de bevolking is 25 jaar of jonger. En een groot deel – bijna een kwart – van deze jongeren is werkloos: 22,4%* van de jongeren in de leeftijd 18 tot 25 jaar. Deze situatie is een ideale voedingsbodem voor politici om jongeren aan te zetten tot geweld, etniciteit is daarbij een mooie kapstok. Hun toekomstperspectieven zijn immers uitzichtloos.

Bied jongeren perspectief

Als jongeren een toekomstperspectief hebben, zullen ze minder ontvankelijk zijn voor machtsbeluste politici die oproepen tot geweld. Dan kan er – langzaam maar zeker – verandering komen in Kenia. ICCO is al jaren actief in Kenia en richt zich vooral op het creëren van werkgelegenheid en het bieden van toekomstperspectief aan jongeren. Dat doen we op verschillende manieren: door technologie start-ups een zetje in de rug te geven, door landbouw weer aantrekkelijk te maken voor jongeren en door (internationale) markten toegankelijk te maken voor producten van jonge ondernemers.

Het zou goed zijn als ook een nieuw kabinet dit soort projecten opneemt in hun regeringsprogramma, zodat we meer perspectief kunnen creëren voor miljoenen jongeren.

Blog geschreven door: Helene van der Roest, ICCO regiomanager Centraal-Oost-Afrika

*Percentage 2016, International Labour Organization.

Auteur Helene van der Roest
Meer artikelen van Helene van der Roest