Blogberichten

Voedingsmiddelenconvenant: misstanden aanpakken met de hele sector

Vandaag wordt het Voedingsmiddelenconvenant in Nederland getekend door de overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties en maatschappelijke organisaties.

Voedingsmiddelenconvenant: misstanden aanpakken met de hele sector

Internationaal is afgesproken dat bedrijven de negatieve impact van hun bedrijfsvoering op mensenrechten moeten aanpakken. Zo zijn er de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de ‘Guiding Principles’ inzake Bedrijven en Mensenrechten van de VN. Een aantal bedrijven in de voedingsmiddelensector in Nederland is hier al mee bezig, maar een groot deel ook nog niet. Dit convenant maakt meer bedrijven bewust van hun verantwoordelijkheden en handelen in voedselketens. 

Groot

De voedingsmiddelensector is groot, heel groot. Daarom is het zo belangrijk dat er nu een convenant wordt getekend door de overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties en maatschappelijke organisaties. Om een paar cijfers te noemen: alleen al in Nederland telt deze sector 435,000 werknemers met een totale jaarlijkse omzet van € 100 miljard. 40% van de werkgelegenheid wereldwijd vindt plaats in de agrisector. Nederlandse consumenten besteden meer dan 50% van al hun uitgaven aan eten en drinken in de supermarkt. Vaak zijn dit producten van een ander continent, denk aan kruiden, thee, koffie, avocado’s. Of in producten zitten ingrediënten afkomstig uit een ander land, zoals kruiden in gerechtenmixen of palmolie in chocolade, margarine en pastasauzen. 

Misstanden aanpakken

In de hele voedselketen komen mensenrechtenschendingen voor. Met name in Afrika, Azië en Zuid-Amerika zijn kinderarbeid, onveilige werkomstandigheden, overmatig gebruik van pesticides, landroof en verdringing van kleine boeren en te lage lonen nog steeds aan de orde van de dag. Zo komt kinderarbeid volgens de ILO het meeste voor in de agri-food sector wereldwijd (71%). Bij 37% van de wereldwijde verkoop van land gaat het om landbouwgrond voor voedselgewassen (Worldbank, 2011); vaak worden hierbij kleine boeren en inheemse bewoners verdrongen van hun land voor grootschalige productie van grote bedrijven. Juist in deze sector is het dus belangrijk dat misstanden worden aangepakt.

Due diligence

Met dit convenant worden bedrijven in de hele sector geacht ‘due diligence’ uit te voeren, een proces om de gevolgen voor mensenrechten in hun toeleveringsketens op te sporen, te voorkomen, aan te pakken en te verantwoorden. Om bedrijven hierbij te helpen maakte ICCO afgelopen jaar een praktische gids voor MKB’ers in de fruit- en groentesector om ketens te verduurzamen.
Aan het einde van de convenants-termijn (vijf jaar) verwachten we dat alle bedrijven dit proces, wat een voortgaande activiteit is, standaard in hun bedrijfsvoering hebben opgenomen en naleven. Uiteraard met het doel dat bedrijven op een verantwoorde manier omgaan met hun werknemers, boeren een eerlijke, fatsoenlijke prijs ontvangen voor hun producten en dat er geen kinderen meer werkzaam zijn in de voedingsmiddelenindustrie. 

Sectorbreed

Dit convenant heeft betrekking op de hele voedingsmiddelensector. Brancheorganisaties FNLI en CBL tekenen namens de voedingsmiddelen – en supermarkten-sectoren. Dat is positief. Hierdoor tekenen niet alleen die bedrijven mee die ketentransparantie en MVO-normen al hoog in het vaandel hebben staan. Juist doordat de hele sector meedoet, worden ook ‘achterblijvers’ aangesproken. Op deze manier gelooft ICCO dat er een grotere beweging op gang kan worden gebracht, naast andere bestaande initiatieven, om waardeketens rechtvaardig en transparant te maken. 

Begrijp me goed, dit convenant gaat niet alle misstanden in de keten oplossen. Maar het is een belangrijke stap in de juiste richting. En daar werken we graag aan mee.

Het voedingsmiddelenconvenant wordt getekend door de ministeries van Buitenlandse Zaken en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit namens de Rijksoverheid, FNV, CNV, CBL, KNVS, FNLI, IDH, ICCO Cooperation, Woord en Daad en Global March. 

Lees hier het persbericht over het Convenant Voedingsmiddelen.

Auteur Marinus Verweij
Meer artikelen van Marinus Verweij