Blogberichten

Waarom Nederland ontwikkelingssamenwerking moet koesteren

Ontwikkelingssamenwerking is een onmisbare schakel in het Nederlandse buitenland- en defensiebeleid, benadrukt de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid in een gisteren gepubliceerd rapport. Intussen is de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking na 6 jaar snoeihard bezuinigen binnen Europa een zwakke middenmoter geworden. Welke ambitie gaat Nederland en vooral het volgende kabinet tonen?

Waarom Nederland ontwikkelingssamenwerking moet koesteren

Ooit was Nederland op het gebied van internationale samenwerking een ‘gidsland’. Een land met boven-proportionele internationale invloed. Door onze invloed droegen wij bij aan het versterken en verantwoordelijk houden van overheden van juist de meest kwetsbare landen. Aan het bevorderen van essentiële diensten voor burgers. En konden we een basis leggen voor verdere economische ontwikkeling in landen waar dit zo nodig is.

En dat is belangrijk. Niet alleen vanwege principes van solidariteit, en gerechtigheid waar organisaties als ICCO hun motivatie in vinden. Maar ook vanwege het creëren van perspectief op een waardig bestaan, als alternatief voor migratie. Of het welbegrepen belang van veiligheid, zoals de WRR betoogt. Duitsland ontwikkelde een ‘Marshall plan met Afrika’. De Duitsers begrijpen dat vele problemen hier en daar voorkomen kunnen worden door te investeren in ontwikkeling. Het Nederlands kabinet gaat hier hopelijk nu ook meer van doordrongen worden.

Kijk, in 2050 zal het aantal inwoners van Afrika zich hebben verdubbeld. Dan woont 20% van de bevolking in dit continent. Met nu al een gemiddelde leeftijd van 18 jaar, betekent dit dat jaarlijks naar schatting 20 miljoen banen nodig zijn. In mijn gesprekken met leiders in Mali, Ethiopië, Senegal over de toekomst, gaat het al snel over jongeren die geen uitzicht hebben op werk en inkomen. Al hebben jongeren een goede opleiding gehad, de formele sector in Afrika kan de vele afgestudeerden niet absorberen. En wat te denken van de vele jongeren die geen diploma bemachtigen. Wat is hun perspectief?

Nederlandse hulporganisaties hebben internationaal een goede reputatie, een lange staat van dienst, een eigen werkwijze, zijn goed in staat tot innoveren en hebben relaties met belangrijke internationale geldschieters. Zij begrijpen dat ontwikkelingssamenwerking niet gaat over het verdelen van subsidies, maar om ondernemerschap: het creëren van nieuwe bedrijvigheid, stimuleren van mkb, ontwikkelingen van landbouw en ‘good governance’, om er maar wat te noemen.

Nederland is een sterke ontwikkelingssector rijk. Laten we die koesteren. Zo kunnen  we extreme armoede aanpakken, perspectief creëren voor miljoenen jongeren en de oorzaken van groeiende spanningen op alle fronten verminderen .

Marinus Verweij, CEO ICCO Cooperation

Lees hier de reactie (10 mei 2017) van 9 organisaties op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, vrede en veiligheid op het pleidooi van de WRR.

Lees hier een oproep (3 mei 2017) van maatschappelijke organisaties voor een humaan vluchtelingenbeleid en investeringen in ontwikkelingssamenwerking.

Auteur Marinus Verweij
Meer artikelen van Marinus Verweij