Europese Unie

EuropeAid is erop gericht ontwikkelingshulp op een efficiënte en effectieve manier in te zetten.

Terug naar alle donoren en co-fninciers
European Union logoEuropeAid is het Directoraat-Generaal van de Europese Commissie en is wereldwijd verantwoordelijk voor de implementatie van externe hulpprogramma’s en –projecten. EuropeAid is erop gericht ontwikkelingshulp op een efficiënte en effectieve manier in te zetten. De focus ligt op het maximaliseren van de waarde en de impact van hulp. Dit door ervoor te zorgen dat hulp snel wordt gegeven met volledige verantwoording.EuropeAid werkt er hard aan om ervoor te zorgen dat de hulp een significante bijdrage levert aan de EU ontwikkelingsdoelen en aan de Millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties. Effectieve implementatie van hulp zorgt ook voor een beter profiel van de Commissie en de EU op het wereldtoneel.EuropeAid is verantwoordelijk voor alle stappen binnen een project: identificatie van behoeften, haalbaarheidsstudies, voorbereiding van financiële beslissingen en controle. Daarna ontwerpt zij de noodzakelijke procedures voor tenderen, monitoring en evaluatie.

Bij het implementeren van projecten neemt EuropeAid EU strategieën en langetermijnprogramma’s voor hulpleverantie mee.

ICCO en EuropeAid

ICCO heeft een decennialange relatie met EuropeAid. Met de financiële steun van EuropeAid voeren ICCO en haar lokale partners programma’s uit in Bangladesh (voedselzekerheid) en Honduras (mensenrechten). Voorbeelden van onze gezamenlijke projecten:

Bangladesh €9 miljoen

2009-2013: Voedselzekerheid voor 40.000 zeer arme gezinnen in noordwest Bangladesh met een vrouw aan het hoofd. Een geïntegreerde aanpak voor duurzame inkomensverbetering met: activiteiten om inkomen te genereren, met training over gezondheid & voeding, voorbereiding op rampen, pleitbezorging en sociale mobilisering.

Honduras, €435,500

2012-2014: Met dit project heeft ICCO bijgedragen aan de lokale economische ontwikkeling van twee van de armste gemeenschappen in het Caribische deel van Honduras. Via onze lokale partner CASM steunden we de deelname van maatschappelijke organisaties (van inheemse groepen en groepen van Afrikaanse afkomst) in de politieke dialoog met hun lokale overheden. Actieve betrokkenheid van de private sector werd ook aangemoedigd als strategie om overheidsbeleid te stimuleren en implementeren dat bijdraagt aan sociale verandering en lokale economische ontwikkeling in Brus Laguna and Juan Francisco Bulnes.