Nationale Postcode Loterij

Sinds 2008 is ICCO beneficiënt van de Nationale Postcode Loterij. Jaarlijks ontvangen wij een bedrag van 1.350.000 euro als institutionele steun!

Terug naar alle donoren en co-financiers

Deze structurele bijdrage stelt ICCO in staat om op een vernieuwende wijze te werken aan een wereld zonder armoede en onrecht. Daarnaast ontving ICCO in 2018 een extra bijdrage voor Birds, Bees & Business, en gezamenlijk project van ICCO en Vogelbescherming Nederland. In dit bijzondere project voor mens en natuur wordt de groeiende marktvraag naar sheanoten gebruikt om in Burkina Faso een combinatie van natuurherstel en inkomsensverbetering te realiseren. Zo ontstaat een duurzaam landschap waar mensen en vogels van profiteren.

Cheque uitreiking 2018
Foto: uitreiking jaarlijkse cheque.

De Zout Oplossing

In 2017 ontving ICCO daarnaast ook een bedrag van 2,1 miljoen euro voor het project De Zout Oplossing.  Met dit bedrag traint ICCO, samen met Zilt Proefbedrijf Texel, 5.000 boeren in de kustgebieden van Bangladesh in zilte landbouw. Door zouttolerante gewassen te gaan verbouwen kunnen zij hun verzilte grond weer in gebruik nemen en voedsel verbouwen voor eigen consumptie en verkoop.

Buen Appetito!

De Postcode Loterij stond ook aan de wieg van Manq’a: kookscholen die kansarme jongeren opleiden tot chefkoks die uitsluitend met lokale, biologische ingrediënten werken. Dit stimuleert de vraag naar lokaal geproduceerd biologisch voedsel. Dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij kon ICCO met een bedrag van bijna 1,5 miljoen euro de eerste 10 kookscholen opzetten in Bolivia. Zo kregen 3.000 jongeren een kans op een goede baan en een betere toekomst, terwijl de plaatselijke boeren hun afzetmarkt zagen verbeteren en meer inkomsten hadden. Inmiddels heeft dit voorbeeld navolging gekregen in Colombia, waar afgestudeerde jongeren werk vinden in het opkomende toerisme.

Samen innoveren

Voor ICCO is de samenwerking met de Postcode Loterij zeer waardevol. Juist doordat de Loterij meerjarige en on-geoormerkte steun biedt, geeft dit ICCO de mogelijkheid nieuwe innovatieve en ondernemende initiatieven op te starten. Zo kon ICCO met de steun van de Loterij bijvoorbeeld investeren in de opzet van ICCO’s Fair Climate Fund.

Over de Nationale Postcode Loterij

De Nationale Postcode Loterij is opgericht in 1989 met als doel bij te dragen aan een rechtvaardige en groene wereld. Dit doet zij door bekendheid te geven aan het werk van goede doelen en het werven van fondsen voor deze goede doelen. Maar liefst 40% van de afdracht gaat naar 112 organisaties die zich inzetten voor mens en milieu in binnen- en buitenland. Sinds haar oprichting is de Nationale Postcode Loterij uitgegroeid tot de grootste Goede-doelen-loterij van Nederland. Wereldwijd is de Holding van de Postcode Loterijen de derde grootste private donor. In 2017 werd door de Loterij opnieuw een recordbedrag opgehaald van ruim 357 miljoen euro voor goede doelen.

Meer informatie over de samenwerking van ICCO met de Nationale Postcode Loterij