Ons werk

ICCO werkt aan minder armoede en ondervoeding in landen waar klimaatverandering en natuurrampen de bevolking bedreigen.

Waar richten we ons op?

We versterken kleine en middelgrote boeren bij de verduurzaming van hun landbouw, om banen te creëren en voedselzekerheid te vergroten. ICCO geeft boeren toegang tot de agrarische markten en versterkt daardoor hun positie in de waardeketens en geeft daarbij speciale aandacht aan de rol van vrouwen en jongeren. We werken daarbij samen met lokale ondernemers en het Midden- en Kleinbedrijf (MKB).

Onze strategie omvat drie doelen:

1- Economische onafhankelijkheid
2- Voedselzekerheid
3- Noodhulp

Economische onafhankelijkheid

Economische onafhankelijkheid

We helpen boeren- en producentenorganisaties om economische kansen aan te grijpen en zo het bestaan van boeren te verbeteren en ondersteunen.

De aanpak Ontwikkeling van Marktsystemen wordt ingezet om toegang tot productie- en marketingmiddelen te faciliteren en een hogere landbouwproductie te verwezenlijken. Capaciteitsopbouw helpt de technische en zakelijke vaardigheden van boeren te versterken en verbeterd zo de productiviteit en de kwaliteit van landbouwproducten. Zo krijgen boeren de mogelijkheid om een beter positie binnen waardeketens te veroveren.

Voedselzekerheid

 

Voedselzekerheid

ICCO ondersteunt kleine boeren en hun families, zodat zij voldoende voedsel kunnen produceren en een inkomen uit landbouw kunnen verwerven.

Dat doen we door het vermogen te versterken van lokale (producenten)organisaties die arme huishoudens ondersteunen, bijvoorbeeld door gezonde en duurzame voedsel- en voedingsgewoonten te stimuleren. Ook versterken we organisaties die kleine boeren leren hoe ze hun productie kunnen verbeteren en diversifieren. Deze organisaties geven hen toegang tot financiële diensten en toegang tot markten en dragen bij aan maatschappelijke bewustwording en belangenbehartiging.

Noodhulp

 

Noodhulp

Wij creëren weerbare gemeenschappen die goed voorbereid zijn op, en effectief kunnen reageren op, rampen.

We richten ons in het bijzonder op de integratie van zowel risicobeperking bij rampen als weerbaarheidsstrategieën in onze programma’s voor voedselveiligheid, economische zelfbeschikking en humanitaire hulp. Dit doen we zowel op gemeenschapsniveau als in zakelijk opzicht. Doorlopende investering in vaardigheden en capaciteiten zijn essentieel voor het versterken van gemeenschappen op de lange termijn.

Onze focus

Financieringsmix

Financieringsmix

Klimaatbestendige voedselsystemen

Klimaatbestendige voedselsystemen

Nieuwe technologieën

Nieuwe technologieën

Jeugdwerkgelegenheid en ondernemerschap

Jeugdwerkgelegenheid en ondernemerschap

Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s)

 

Onze werk is gelinkt en voldoet aan de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG) 2 en 8.

SDG2 SDG 8

Daarnaast raakt ons werk ook een aantal andere SDG’s:

SDG 6 SDG 10 SDG 11 SDG 12 SDG 17