Nieuws

Appèl aan de christen democratie

In een opinieartikel gepubliceerd in het Nederland Dagblad, vragen Sybren Attema (directeur ICCO) en Kees Zevenbergen (directeur Cordaid) aan de kandidaten voor het CDA-lijsttrekkerschap zich uit spreken over meer middelen voor een ruimhartig en rechtvaardig os-beleid.

Appèl aan de christen democratie

Bij het CDA valt er deze week veel te kiezen. Een lijsttrekker, maar vooral ook de visie van de partij op Nederland en de wereld. De drie kandidaten hebben zich over die wereld nog maar weinig uitgelaten. Dat mag wel worden verwacht van de toekomstig leider van een partij waar medemenselijkheid, dichtbij huis en ver weg, in het dna zit.

Wie wordt het, Mona, Pieter of Hugo?  De CDA kiezers hebben hun standpunt alvast bepaald. Uit een peiling onder ruim 1000 CDA en VVD-stemmers in juni, bleek dat 84% van de CDA-stemmers het noodzakelijk vindt dat de Nederlandse regering middelen ter beschikking stelt om de coronacrisis wereldwijd te bestrijden.

In Nederland is de coranapiek voorlopig over haar hoogtepunt. Daar zijn we met zijn allen opgelucht over. Maar in veel arme landen moet de grote impact nog komen. Met angst en beven wordt vooral in Afrika gekeken naar de ontwikkelingen de komende maanden. Ondertussen worden de risico’s op besmetting noodgedwongen voor lief genomen. Strikte corona maatregelen hebben armoede en honger enorm verergerd. Mensen werken door, want lonen worden niet doorbetaald als je thuis blijft zitten.

De Wereldbank heeft in een recente studie de mogelijke gevolgen van de pandemie op de armoede in de wereld in kaart gebracht. Ze houdt er nu al rekening mee dat het aantal mensen dat in extreme armoede als gevolg van corona met 100 miljoen stijgt naar 719 miljoen. Zij moeten leven van minder dan 2 dollar per dag. Ook externe investeringen drogen op, en de geldovermakingen van migranten dalen met liefst 23 procent – evenveel als 60 procent van alle ontwikkelingshulp. De economische impact op arme landen is daardoor gigantisch. De wederopbouw gaat vele jaren duren.

Op twee fronten moet er iets gebeuren. Op korte termijn moeten we steun bieden om de coronacrisis te kunnen overleven, om werk en inkomen overeind te houden en de verspreiding van corona tegen te gaan. En op de lange termijn ook met onze Nederlandse kennis en kunde blijven investeren in internationale samenwerking. Het is ook in ons eigen belang dat Afrikaanse economieën snel herstellen en gezondheidssystemen worden versterkt.

Daarom heeft de Adviesraad Internationale Vraagstukken het kabinet opgeroepen om  € 1 miljard extra beschikbaar te stellen, en het  tijdelijk loslaten van de koppeling tussen het ontwikkelingsbudget en de ontwikkeling van het bruto nationaal product . Het is het kabinet niet gelukt om voor het reces hierover een besluit te nemen. Het CDA had daarvoor de sleutel in handen, maar de partij heeft de schatkist niet weten te openen.

Het zijn politieke interessante tijden. Het CDA kiest een nieuwe leider,  over 8 maanden gaan we naar de stembus. Wat wordt de internationale koers van de partij?  De woorden van de kandidaten klinken veelbelovend. Pieter Omtzigt: ‘We dienen gezamenlijk de brand te blussen en elkaar bijstand te bieden tijdens het blussen en tijdens de wederopbouw. Mona Keijzer: ‘Je leeft niet alleen voor jezelf. We dragen verantwoordelijkheid tegenover andere landen’. En Hugo de Jonge:

’Virussen houden zich niet aan grenzen, dus moeten we samenwerken om corona onder controle te krijgen’. Maar dachten ze toen ook aan het buitenland? Als het aan ons en de CDA achterban ligt wel. Ruimhartige en rechtvaardige internationale samenwerking past in de christen democratie.

Kees Zevenbergen, directeur Cordaid

Sybren Attema, directeur ICCO