Nieuws

Bied jongeren in Afrika ruimhartig een nieuw perspectief

Nederlandse politieke partijen moeten komen tot een gemeenschappelijke visie op migratie. Dat zeggen negen Nederlandse christelijke ontwikkelingsorganisaties, verenigd in PerspActive, vandaag in het Nederlands Dagblad. Zij pleiten voor het opzetten van een fonds dat initiatieven van bedrijven, onderwijsinstellingen en ontwikkelingsorganisaties in Afrika stimuleert. Zo moeten jongeren in Afrika beter in staat zijn kansen te grijpen in hun eigen omgeving.

Bied jongeren in Afrika ruimhartig een nieuw perspectief

Meer dan 65 miljoen mensen zijn op dit moment op zoek naar een plek om te overleven. Slechts een fractie daarvan maakt de oversteek naar Europa. “In veel landen in Afrika zien wij dat mensen gedwongen zijn te vluchten door armoede en onrecht, gebrek aan goed bestuur en stabiliteit, of droogte en klimaatverandering. Er moet meer debat komen over de noodzaak hen te helpen en de oorzaken van hun vertrek aan te pakken”, zegt Marinus verweij, CEO van ICCO en voorzitter van Perspactive in het Nederlands Dagblad.

Daarbij is bijzondere aandacht voor Afrika nodig. In 2050 is Afrika’s bevolking verdubbeld. Een vijfde van de wereldbevolking woont dan op dit continent. Met een gemiddelde leeftijd van 18 jaar, zijn jaarlijks 20 miljoen nieuwe banen nodig in de stad en op het platteland.

Economische ontwikkeling, werkgelegenheid en opleiding

Verweij: “Hoe de noodzakelijke economische ontwikkeling, werkgelegenheid en opleidingsmogelijkheden kunnen worden uitgebreid, is een grote uitdaging voor Afrika. Én voor Europa. Niet alleen vanwege principes van solidariteit, en gerechtigheid waar organisaties als ICCO hun motivatie in vinden. Maar ook vanwege het creëren van perspectief op een waardig bestaan, als alternatief voor migratie.”

Investeren in buitenlands beleid

Migratie is een gevoelig thema. De formatiegesprekken liepen stuk op discussies over het indammen van migratie uit Afrika. De afgelopen weken concludeerden ook de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) en de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) dat Nederland meer moet investeren in buitenlands beleid. De Duitse overheid kondigde eerder dit jaar een Marshallplan met Afrika af. Volgens de alliantie van hulporganisaties zou Nederland dit voorbeeld moeten volgen.

Nederlandse ontwikkelingsorganisaties zetten zich al in om samen met bedrijven, universiteiten en private fondsen in Afrika startups te financieren, jongeren in contact te brengen met het lokale en internationale bedrijfsleven en de juiste technische of landbouwopleidingen te laten volgen. Ook begeleiden ze de ontwikkeling van waardeketens en zorgen voor het opschalen van arbeidsintensieve sectoren, waaronder de landbouw.  

Wat doet ICCO?

Zo helpt ICCO bijvoorbeeld meer dan 200.000 boeren in Burkina Faso, Ethiopië, Rwanda en Senegal om toegang te krijgen tot leningen en agrarische diensten, zoals de aanleg van zonnepanelen om irrigatie te verbeteren. En ondersteunt deze organisatie uienboeren in Mali door hen in contact te brengen met Nederlandse zaadveredelaars om hun landbouwproductie te verbeteren en te verhogen.  

Lees hier het volledige artikel.