Nieuws

CEO Marinus Verweij draagt het stokje over in 2019

Utrecht, 3 januari 2019 – Marinus Verweij zal in de loop van 2019 aftreden als voorzitter van de Raad van Bestuur (CEO) van ICCO. Onder zijn leiding heeft ICCO grote organisatieveranderingen doorgevoerd, en hij vindt de tijd nu rijp voor nieuw leiderschap van de organisatie. Verweij heeft ruim acht jaar aan het roer gestaan van ICCO.

CEO Marinus Verweij draagt het stokje over in 2019

Onder leiding van Marinus Verweij is ICCO omgevormd van een traditionele ontwikkelingsorganisatie naar een gedecentraliseerde sociale onderneming met 5 regionale en 21 landenkantoren en een B.V.-tak (ICCO Group) met non-profit dochterondernemingen. 

De afgelopen jaren – met de bezuinigingen vanuit de Nederlandse overheid – waren turbulent. ICCO heeft haar financiering weten te verbreden naar andere internationale fondsen. Een nieuwe strategie heeft meer focus aangebracht, met de keus voor specialisatie in de agri-sector: voedselzekerheid en het bevorderen van bedrijvigheid in de handelsketens. Aangezien een groot deel van ons werk plaatsvindt in fragiele contexten, blijven we ons ook richten op noodhulp (en preventie) in samenwerking met Kerk in Actie. Ook is ICCO haar expertise meer in gaan zetten in publiek private partnerschappen, omdat het gelooft dat meer impact kan worden bereikt in de samenwerking met andere partijen. 
Recent is ook de nieuwe strategie 2018-2022 gepresenteerd: ‘Towards a Just and Dignified World’. Hierin wordt de prioriteit gelegd bij de Sustainable Development Goals – SDG 2 (Zero Hunger) en 8 (Decent Work and Economic Growth).  
Verweij vindt de tijd nu rijp om het stokje over te dragen.

Johan de Leeuw, voorzitter Raad van Commissarissen van ICCO: “Marinus heeft bijna een decennium ICCO bestuurd in lastige periodes van wereldwijd een stijgende kloof tussen rijk en arm, interne bezuinigingen en reorganisatie. Onder zijn leiding heeft de organisatie een metamorfose ondergaan en kan ze zich in de toekomst nog beter focussen op haar missie: armoedebestrijding. Wij zijn hem daar zeer erkentelijk voor.”

Binnenkort start de wervingscampagne voor een nieuwe CEO via een extern bureau. De verwachting is dat voor de zomer van 2019 de overdracht plaats kan vinden. De nieuwe CEO zal samen met CFO Jolanda Wakkerman de Raad van Bestuur van ICCO vormen.