Nieuws

Groei van zilte landbouw in Bangladesh met dank aan Nederlandse innovatie

Dankzij een project van de Nederlandse ontwikkelingsorganisatie ICCO maken meer boeren gebruik van zilte landbouw in Bangladesh. Bovendien staan groenten nu vaker op het dagelijkse menu van bewoners in de kustgebieden van het land. Dat blijkt uit de tussentijdse evaluatie van het project ‘De Zoutoplossing’ dat wordt gefinancierd door de Nationale Postcode Loterij.

Groei van zilte landbouw in Bangladesh met dank aan Nederlandse innovatie

Verzilte landbouwgrond wordt weer productief

Het gebruik van verzilte landbouwgrond is toegenomen, zo blijkt uit de evaluatie. Door een te hoog zoutgehalte in de bodem is deze grond niet meer geschikt voor gangbare landbouw. Lokale boeren beschouwden de verzilte grond als nutteloos. Het project van ICCO heeft hen ervan overtuigd dat ze er toch groenten kunnen verbouwen. Inmiddels kunnen zo’n 5.000 boeren inkomens genereren van 200 landbouwvelden die eerder als verloren werden beschouwd.

Meer huishoudens consumeren groenten

Niet alleen zijn deze velden nu economisch rendabel, ze dragen ook bij aan de volksgezondheid. De groenteconsumptie (150 gram per dag, 10 maanden per jaar) onder de doelgroep is gestegen van 26% naar 74%. Er is nu meer groente daadwerkelijk beschikbaar, en er zijn trainingen gegeven over de gezondheidsvoordelen van groenten.

Uitdagingen

De schaarste van zoetwaterbronnen voor irrigatie blijft ook volgend jaar een uitdaging, net als het aantal beschikbare zaden. In Bangladesh zijn die nog moeilijk te verkrijgen en levering vanuit Nederland kost veel tijd. Een andere uitdaging is dat door de kleinschalige productie opkopers voor de markt nog niet geïnteresseerd zijn. Om te zorgen dat het project voort kan blijven bestaan na afloop van de financiering van de Postcode Loterij, focust ICCO in het komende jaar daarom op de koppeling aan de markt.

Over De Zoutoplossing

In Bangladesh is veel grond aangetast door zout en daardoor niet meer geschikt voor landbouw. ICCO is daarom samen met Zilt Proefbedrijf Texel gestart met het introduceren van zouttolerante gewassen. Op die manier wordt onbruikbare grond weer productief voor boeren. Het project wordt mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.

De tussentijdse evaluatie is uitgevoerd door een onafhankelijk adviesbureau genaamd GBF (Gram Bikash Foundation).

Resultaten zout oplossing

Nieuw trainingscentrum zilte landbouw in Bangladesh

Meer info
Lees meer over Nieuw trainingscentrum zilte landbouw in Bangladesh

Zilte landbouw creëert nieuwe kansen in Bangladesh

Meer info
Lees meer over Zilte landbouw creëert nieuwe kansen in Bangladesh

Postcode Loterij steunt innovatief landbouwproject in Bangladesh

Meer info
Lees meer over Postcode Loterij steunt innovatief landbouwproject in Bangladesh

ICCO en Salt Farm Texel introduceren zouttolerante gewassen in Bangladesh

Meer info
Lees meer over ICCO en Salt Farm Texel introduceren zouttolerante gewassen in Bangladesh