Nieuws

Nieuw trainingscentrum zilte landbouw in Bangladesh

ICCO, Saline Farming en zadenbedrijf Lal Teer Seed Limited zetten in Bangladesh een trainingscentrum voor zilte landbouw op. Met het ondertekenen van een overeenkomst is deze maand de eerste stap hiervoor gezet.

Nieuw trainingscentrum zilte landbouw in Bangladesh

Verzilting, het ophopen van zout in de bodem, is een wereldwijd probleem. Ook in de kustgebieden van Bangladesh. Het Texelse onderzoeksbedrijf Saline Farming doet al jaren onderzoek naar zouttolerante (‘zilte’) gewassen die wel groeien op verzilte grond.

In het trainingscentrum waar wordt getest op zouttolerantie, worden zilte landbouwtechnieken ontwikkeld en gedemonstreerd. Door de kennis van gewas-, grond- en waterbeheer te combineren, is het mogelijk om oogsten te verbeteren.

De samenwerking met Lal Teer draagt hieraan bij, legt dr. Arjen de Vos van Saline Farming uit; “Lal Teer Seed Ltd., het grootste zaadbedrijf in de privésector in Bangladesh, is goed op de hoogte van de problemen waarmee de boeren aan de kust van Bangladesh worden geconfronteerd. Het bedrijf is bezig met het ontwikkelen, produceren, verwerken en op de markt brengen van hoogproductieve zaden van goede kwaliteit, om een ​​duurzame basis van landbouw en voedselzekerheid in Bangladesh en de rest van de wereld te ontwikkelen”.

Het trainingscentrum maakt kennis over zilte landbouwtechnieken voor eenieder beschikbaar, toegespitst op de lokale geografische omstandigheden. Dit zal de voedselzekerheid in verzilte gebieden verhogen en de inkomsten van lokale boeren verbeteren. De onderzoeksresultaten zullen ook gebruikt worden voor ICCO’s project ‘De Zout Oplossing’, waarin met steun van de Nationale Postcode Loterij 5.000 boeren in Bangladesh getraind worden in zilte landbouw.