Nieuws

SAVE THE DATE: Het Grote Afrika 2030 debat

Tijdens zijn laatste State of the Union noemde EU-voorzitter Jean-Claude Juncker Afrika het tweelingcontinent van Europa. Hij riep op tot meer gelijkwaardige verhoudingen tussen Europa en Afrika. ‘We moeten stoppen met het zien van deze relatie door de nauwe blik van ontwikkelingshulp. Zo’n aanpak is bovenmatig en vernederend genoeg.

SAVE THE DATE: Het Grote Afrika 2030 debat

Afrika heeft geen liefdadigheid nodig, het heeft echte en eerlijke partnerschappen nodig. En Europa heeft deze samenwerking net zo hard nodig’, aldus Juncker.

Afrika staat in Europa volop in de belangstelling. Aan de ene kant omdat het de hoogste prijs voor klimaatverandering betaalt en met grote uitdagingen kampt die het gevolg zijn van lange oorlogen, slecht bestuur, natuurrampen en terrorisme. En ook omdat we in het westen een perceptie hebben van een continent met een extreem hoge bevolkingsgroei en ‘vloedgolven’ aan mensen die allemaal naar Europa willen komen.
Maar aan de andere kant staat het ook in de belangstelling vanwege de dynamiek die er plaatsvindt, vanwege de kansen voor nieuwe vormen van samenwerking met Europa. Een continent waar in rap tempo politieke hervormingen plaatsvinden en zich een nieuwe generatie politici aandient;  een continent dat al twee decennia lang een economische groei kent en waar een aanzienlijk aantal verbeteringen tot stand is gebracht, en waar ook veel innovatie plaatsvindt.

Het lukt landen alleen nog  nauwelijks om nieuwe banen te creëren voor de groeiende bevolking, ook al zijn hun gezamenlijke economieën de laatste tien jaar gegroeid. Volgens de Mo Ibrahim Foundation is er sprake van ‘veerkrachtige groei zonder banen’.  Dat is volgens de filantroop een enorme gemiste kans en mogelijk een recept tot een ramp gezien de verwachte bevolkingsgroei.

Voor Vice Versa, het NIMD, de IOB, ICCO en IDH zijn bovenstaande ontwikkelingen aanleiding voor het Grote Afrika 2030 debat. Met interessante gasten gaan we onder leiding van Andrew Makkinga  in gesprek met experts, opiniemakers en politici uit Afrika en Nederland over vragen als:
•    Hoe kun je tot een meer gelijkwaardige relatie tussen Afrika en Europa komen?
•    Wat moet het nieuwe narratief worden in de samenwerking tussen Europa en Afrika?
•    Hoe voorkom je economische groei zonder banen?

Afrika 2030: Tussen uitdagingen en kansen
Wanneer: vrijdag 15 februari 2019
Waar: Pakhuis De Zwijger
Tijdstip: 19.00-22.00 uur
Klik op deze LINK voor reserveringen