Nieuws

Sybren Attema nieuwe voorzitter (CEO) van Raad van Bestuur ICCO Cooperation

Sybren Attema wordt per 1 juli 2019 de nieuwe voorzitter (CEO) van de Raad van Bestuur van ICCO Cooperation. Hij neemt de plek in van Marinus Verweij die zijn vertrek in januari dit jaar aankondigde. Sybren heeft veel ervaring met internationale samenwerking in de private sector, wat van grote toegevoegde waarde is voor ICCO.

Sybren Attema nieuwe voorzitter (CEO) van Raad van Bestuur ICCO Cooperation

In de afgelopen jaren was Sybren Attema Global Manager van het ‘Dairy Development Program’ van FrieslandCampina, eerst vanuit Vietnam en later vanuit Nederland. In deze rol was Sybren verantwoordelijk voor grote publiek-private partnerschappen die zich richtten op de ontwikkeling van lokale boeren door middel van training en kennisoverdracht. Ook was hij verantwoordelijk voor het opzetten van lokale distributiesystemen en het verbeteren van lokale productie om het inkomen van kleine boeren in Azië en Afrika te vergroten.

Johan de Leeuw, voorzitter van de Raad van Commissarissen van ICCO: “De ervaring van Sybren past perfect bij de strategie van ICCO om steeds meer samen te werken in publiek-private partnerschappen, omdat we van mening zijn dat we samen meer impact kunnen bereiken. Met Sybren hebben we de juiste kandidaat gevonden om deze strategie een stap verder te brengen“.

In haar nieuwe strategie heeft ICCO de keuze gemaakt om op de agrifood sector te focussen: voedselzekerheid, het verduurzamen van waardeketens en het openen van nieuwe markten voor boeren en ondernemers. De ervaring en kennis van Sybren sluiten daar goed op aan. Sybren: “Ik ben erg dankbaar voor deze kans om een non-profit organisatie te gaan leiden die zich richt op de agrifood sector. Ik kan me volledig vinden in de visie van ICCO dat duurzame landbouwsystemen leiden tot veerkrachtige samenlevingen“.

Van melkveehouder tot manager

Sybren begon als melkveehouder in Nederland en heeft een lange carrière in het management van zuivelcoöperaties. Vanaf 1993 zat hij in het bestuur van Coöperatieve Zuivelindustrie De Goede Verwachten B.A., waarvan hij sinds 1983 lid-melkveehouder was. In januari 2000 werd Sybren verkozen tot vice-voorzitter van het bestuur van Zuivelcoöperatie Friesland Foods U.A. en in december 2003 werd hij voorzitter. Daarnaast was hij ook voorzitter van de Raad van Commissarissen van Koninklijke Friesland Foods N.V. Sybren speelde in 2008 een sleutelrol in de succesvolle fusie tussen Friesland Foods en Campina.

Sybren heeft zijn opleiding genoten aan de Hogere Landbouwschool (tegenwoordig Van Hall Larenstein).

Vervanging van Marinus Verweij

Sybren Attema zal Marinus Verweij vervangen, die meer dan acht jaar aan het roer stond van ICCO. Onder leiding van Marinus is ICCO omgevormd van een traditionele ontwikkelingsorganisatie naar een gedecentraliseerde sociale onderneming met 5 regionale en 20 landenkantoren en een B.V.-tak (ICCO Group) met non-profit dochterondernemingen. Verweij: “Ik ben blij dat met de benoeming van Sybren een soepele transitie gerealiseerd kan worden. Ik wens hem veel succes bij de verdere ontwikkeling van deze toegewijde organisatie die streeft naar een rechtvaardige wereld“.

Sybren Attema zal samen met CFO Jolanda Wakkerman de Raad van Bestuur van ICCO vormen.