Nieuws

Impact van COVID-19 op ICCO’s werk

ICCO Cooperation toont zich solidair met alle landen en mensen over de hele wereld in de strijd tegen de verdere verspreiding van het COVID-19 virus. Het virus eist een ongekende tol aan mensen, en het functioneren van onze samenleving wordt op de proef gesteld. We leven mee met degenen die dierbaren hebben verloren of ziek zijn in deze vreselijke pandemie.

Impact van COVID-19 op ICCO’s werk

Volgens het World Meter rapport van 23 maart zijn tot nu toe wereldwijd 343.414 mensen geregistreerd met het virus, zijn 99.066 mensen hersteld en hebben 14.776 mensen het virus helaas niet overleefd. De aantallen nemen nog dagelijks toe. COVID-19 is ongrijpbaar en onvoorspelbaar. Als we ons niet willen of kunnen houden aan de wereldwijd geaccepteerde gezondheidsnormen van regeringen en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), dreigt het virus maandenlang onder ons te blijven.

Het werk van ICCO wereldwijd wordt ook aangetast door het COVID-19 virus, met name in Europa, Azië, Latijns Amerika en Afrika. Verschillende landen in deze regio’s zijn tot een hoog risico verklaard en regeringen hebben strikte maatregelen genomen om de bevolking te beschermen. ICCO is goed georganiseerd en heeft snel gereageerd om haar personeel veilig te stellen. 

ICCO zet haar werk, gehinderd door verminderde bewegingsvrijheid, zoveel mogelijk voort. We brengen wereldwijd de gevolgen van de pandemie voor onze activiteiten in kaart, zodat we voorbereid zijn op nieuwe gebeurtenissen. Ook gaan we op zoek naar financiële middelen om samen met andere organisaties hulp te bieden om de gevolgen van deze pandemie voor kwetsbare mensen in ontwikkelingslanden te beperken.

We roepen al onze medewerkers, partners en alle gemeenschappen met wie we samenwerken op om de verantwoordelijkheid te nemen en de hoogste gezondheidsnormen die zijn vastgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie en regeringen op te volgen. Door samen te werken kunnen we het virus overwinnen.