Nieuws

Zilte landbouw creëert nieuwe kansen in Bangladesh

Oplossing voor boeren met behulp van zouttolerante gewassen

Zilte landbouw creëert nieuwe kansen in Bangladesh

In Bangladesh is veel grond aangetast door zout en daardoor niet meer geschikt voor landbouw. ICCO start daarom deze maand, samen met Zilt Proefbedrijf Texel en mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij, met het introduceren van zouttolerante gewassen. Op die manier wordt onbruikbare grond weer productief voor boeren.

Afnemende voedselproductie door verzilting

ICCO werkt al 35 jaar in Bangladesh om kwetsbare mensen in staat te stellen hun levensomstandigheden te verbeteren. Een groot probleem dat ICCO daarbij tegenkwam was dat de voedselproductie door verzilting alsmaar afneemt en veel land uiteindelijk helemaal niet gebruikt kan worden. Zo ontstond het idee om de mogelijkheden van zilte landbouw als oplossing voor deze boeren te onderzoeken: innovatief én duurzaam.

Onderzoek naar zouttolerante gewassen

In 2015 schakelde ICCO Zilt Proefbedrijf Texel in voor onderzoek naar zouttolerante gewassen die geschikt zijn voor Bangladesh. Het onderzoek leverde een aantal resultaten op, zoals wortels, aardappels en koolrabi. Dit zijn groenten die groeien in het droge seizoen, wanneer het zoutgehalte het hoogst is en normaal niets verbouwd kan worden. ICCO gaat deze resultaten nu toepassen in Bangladesh middels een veldstation waar de gewassen in de praktijk getest worden. Vervolgens gaat ICCO 500 modelboeren trainen die de methoden gaan toepassen en gaan verspreiden onder andere boeren. Op die manier worden er uiteindelijk 5.000 boeren getraind in zilte landbouwtechnieken.

Verzilting in Bangladesh

Door verzilting is wereldwijd al een vijfde van alle landbouwgrond onbruikbaar. De stijging van de zeewaterspiegel, overstromingen en zoetwaterschaarste zorgen voor toename van het zoutgehalte in de bodem, waardoor er geen gewassen meer op groeien. In Bangladesh is verzilting een groot probleem in de kustgebieden. Ongeveer 14 miljoen mensen wonen in deze kustgebieden, waar zich 30% van alle landbouwgrond van Bangladesh bevindt. Circa 53% daarvan is echter al aangetast door zout. Hierdoor is de voedselproductie een stuk lager dan in de rest van het land.