Nieuws

Slimme landbouw op de zoute gronden van Bangladesh

ICCO’s project COASTS is geselecteerd voor de SDG Partnerschapsfaciliteit (SDGP) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hierin gaat ontwikkelingsorganisatie ICCO samen met 10.000 lokale boeren in de kustgebieden van Bangladesh zouttolerante gewassen verbouwen. Het doel is dat in 2024 5,000 hectare braakliggend land weer productief is. Met deze vorm van klimaatslimme landbouw maken we van een groeiend probleem – verzilting van landbouwgrond – een duurzame oplossing. 

Slimme landbouw op de zoute gronden van Bangladesh

Verzilting

Wereldwijd is er steeds minder grond beschikbaar voor landbouw. Een van de oorzaken hiervan is verzilting, het toenemen van het zoutgehalte in de bodem. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals overstromingen vanuit zee door een stijgende zeespiegel. Het gevolg hiervan is dat er geen gewassen meer groeien en landbouwgrond onbruikbaar wordt, wat grote gevolgen heeft voor de voedselzekerheid. In Bangladesh is verzilting een groot probleem, met name in de kustgebieden.

Introductie van zouttolerante gewassen

Het project COASTS – Coastal Opportunities and Agriculture to Tackle Salinity – maakt van het groeiende probleem een duurzame oplossing. Dit doen we door het introduceren van varianten van bekende gewassen die wel op zoute grond groeien: zouttolerante gewassen. Het doel is dat op deze manier in 2024 5,000 hectare braakliggend grond weer geschikt is voor landbouw. Pepijn Trapman, regiomanager van ICCO Zuid Azië: “Met deze nieuwe kansen voor boeren werken we aan de voedselzekerheid in het gebied. Dit soort klimaatbestendige voedselsystemen zijn de toekomst”.

Introductie van lokale zouttolerante zaden

In COASTS gaat ICCO met het lokale zaadbedrijf Lal Teer zouttolerante zaden introduceren op de markt zodat deze beschikbaar zijn voor boeren. Voorheen werden zaden geïmporteerd uit Nederland, dit is echter kostbaar en tijdrovend. In een vorig project heeft ICCO – met financiering van de Nationale Postcode Loterij en in samenwerking met Lal Teer en Zilt Proefbedrijf Texel – onderzoek gedaan naar welke zaden geschikt zijn voor lokale productie. Deze geteste zaden worden nu in COASTS aan boeren geïntroduceerd. Via een mobiele app krijgen de boeren vervolgens informatie over hoe ze de gewassen het beste kunnen behandelen.

Vermarkten van zouttolerante gewassen

Een andere belangrijke volgende stap is het vermarkten van de zouttolerante gewassen. Tot nu toe gaat het om kleinschalige productie van zouttolerante gewassen waardoor opkopers voor de markt nog niet geïnteresseerd zijn. Trapman: “Door de productie te verhogen en door boeren te begeleiden bij het vermarkten van hun groenten, kunnen de zouttolerante gewassen uiteindelijk ook voor de markt beschikbaar worden in plaats van alleen voor eigen gebruik”.

Publiek privaat partnerschap

Het project onder de SDGP is een publiek privaat partnerschap bestaande uit Lal Teer Seeds Ltd, Soil Resource Development Institute (SRDI) van het Bengaalse Ministerie van Landbouw, en Bangladesh Agricultural University (BAU) en ICCO Cooperation.
SDGP helpt duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) in ontwikkelingslanden te behalen. De gekozen projecten dragen allemaal bij aan het hoofddoel van SDGP: het bereiken van voedselzekerheid en de ontwikkeling van de private sector.