Nieuws

Verklaring naar aanleiding van wangedrag in sector

ICCO is geschrokken van de gebeurtenissen die in Haïti hebben plaatsgevonden en andere seksuele misstanden in de sector. Het is absoluut onacceptabel dat hulpverleners tegenover de lokale bevolking die in zeer kwetsbare situaties verkeert, wangedrag vertonen en de Codes of Conduct van de organisatie niet naleven.

Verklaring naar aanleiding van wangedrag in sector

Wij realiseren ons terdege dat  juist van medewerkers van humanitaire organisaties mag worden verwacht dat zij met respect voor de kwetsbare medemens op professionele wijze hun werk verrichten.  

Het is belangrijk dat organisaties nu verantwoording afleggen hoe zij omgaan met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Bij ICCO zijn geen meldingen geweest, maar de gebeurtenissen in Haïti zijn wel aanleiding om opnieuw kritisch te kijken of er binnen onze organisatie voldoende aandacht is ten aanzien van de naleving van de Codes of Conduct.  

Wij hebben naar aanleiding van de Haïti-affaire:

  • Een inventarisatie gedaan bij onze regionale kantoren van mogelijk wangedrag in de afgelopen jaren. We hebben onze procedures en protocollen nog een keer expliciet onder de aandacht gebracht van de medewerkers op de regiokantoren.
  • Ons introductiebeleid voor nieuwe medewerkers aangescherpt door de Codes of Conduct een prominentere plaats te geven en  uitgebreider te behandelen op de introductie website.  

We onderzoeken:

  • Het opnemen van wangedrag in onze interne audits.
  • De mogelijkheid om de reeds bestaande meldingsprocedure uit te breiden met een vertrouwenspersoon op de regiokantoren.

Gedragscodes en protocollen

ICCO biedt - wereldwijd - staf én organisaties, waarmee wij een samenwerking aangaan, alle ruimte om incidenten, schendingen van procedures en protocollen te signaleren en te melden. Grondslagen hiervoor zijn onze gedragscodes en protocollen:
ICCO Cooperation Safety & Security Policy, v6.2, 30-05-2017
ICCO Kerk in Actie Child Safeguarding Policy, May 2015
ACT Alliance Code of Conduct Policy October 2016
ACT Alliance Code of Good Practice-Appendix 2016_E
ACT Complaints and Investigation Guidelines, 12  July 2010
Code of Conduct for the International Red Cross and Red Crescent Movement and NGOs in Disaster Relief, V1.3, 19-06-2013
Klokkenluidersregeling
Reglement Individueel Klachtrecht (Arbeidsvoorwaardenregeling)  

Protocollen en gedragscodes worden uitgereikt bij indiensttreding (inclusief consultants, vrijwilligers en stagiaires). Iedere medewerker  tekent voor ontvangst en voor ‘gelezen hebben’. Deze codes zijn openbaar en staan op onze website. Tijdens veiligheidstrainingen - ook op onze regiokantoren - wordt in het bijzonder de Gender & Security module van de ACT Alliance Code of Conduct besproken.
 

ICCO International maakt gebruik van cookies We gebruiken cookies om u gepersonaliseerde content te tonen, delen via social media mogelijk te maken en om bezoekgedrag te analyseren. Als u verder gaat accepteert u onze cookies.