Nieuws

Vrouwen hebben sleutelpositie voor wereldwijde voedselzekerheid

Vandaag viert de wereld Internationale Vrouwendag. ICCO, als Nederlandse organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, besteedt speciale aandacht aan vrouwen.

Vrouwen hebben sleutelpositie voor wereldwijde voedselzekerheid

Vrouwen hebben een sleutelpositie voor wereldwijde voedselzekerheid, en daarmee het duurzaam ontwikkelingsdoel ‘zero hunger’, mits ze daartoe in staat zijn of worden gesteld.

Het potentieel van vrouwen

Van de totale wereldbevolking van 7 miljard, zijn volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties 795 miljoen mensen ondervoed door een tekort aan calorieën. Daarnaast lijden 2 miljard, vooral vrouwen en kinderen, aan een gebrek aan vitaminen en mineralen. Ondervoeding, vooral tijdens de eerste duizend dagen vanaf de conceptie, belemmert de fysieke en intellectuele ontwikkeling van een kind. Na deze cruciale periode kan de opgedane achterstand niet meer worden ingehaald.

Vrouwen hebben in veel samenlevingen niet alleen de hoofdverantwoordelijkheid voor de bereiding van voedsel, maar spelen ook een belangrijke rol bij het verbouwen en verwerken (oogsten, drogen) van voedsel. Tegelijkertijd hebben vrouwen vaak minder toegang tot productiemiddelen zoals land en zaden en landbouwvoorlichting. Ook hebben ze minder toegang tot markten voor zowel de inkoop van bijvoorbeeld zaden als de verkoop van verbouwde producten.

Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie zou de wereldwijde voedselproductie met 20% kunnen stijgen als vrouwen net zoveel toegang zouden hebben tot deze diensten als mannen. Het verbeteren van de positie en het inkomen van vrouwen heeft ook een positief effect op de voeding van henzelf en die van hun kinderen. Vrouwen blijken over het algemeen eerder geneigd om extra inkomen te gebruiken voor betere voeding en gezondheidszorg. Specifieke aandacht voor belangen en potentieel van vrouwen is dus belangrijk.

Opleiding en coaching in Bangladesh

Om hieraan bij te dragen betrekt ICCO vrouwen actief bij het vergroten van toegang tot voorlichting en marktinformatie. Daarbij houden we nauwkeurig bij hoeveel mannen en vrouwen deelnemen aan trainingen en wat de effecten zijn op hun inkomen, voedselzekerheid en welzijn. Dit om effecten te meten, eventuele verschillen tussen mannen en vrouwen in kaart te brengen en waar nodig interventies aan te passen.

De opleiding en coaching van Nutrition Sales Agents in Bangladesh is een ander voorbeeld. Dit zijn vrouwen die op het platteland met aan de deur verkoop van voedingsrijke- en gezondheidsproducten en het geven van voorlichting een eigen inkomen verdienen. Een bijkomend voordeel is dat hun vrouwelijke klanten, die normaliter weinig tijd en gelegenheid hebben om naar de markt te gaan, beter bereikt worden.


Via dit soort projecten werkt ICCO aan het duurzame ontwikkelingsdoel zero hunger en hopelijk blijven dit soort projecten ook na de Nederlandse verkiezingen mogelijk. In het - door mannen gedomineerde - verkiezingsdebat is namelijk vooral veel aandacht voor Nederlandse vraagstukken als veiligheid en migratie. Dit terwijl het veiligstellen van de voedselproductie wereldwijd en de rol van vrouwen hierin op de langere termijn juist cruciaal is.