Nieuws

Wat wordt het: Afrika of Europa?

Op woensdag 15 maart zijn er verkiezingen in Nederland. PerspActive wil dat de nieuwe regering zich inzet voor jongeren wereldwijd.

Wat wordt het: Afrika of Europa?

Jongeren in Afrika willen graag een toekomstperspectief in eigen land. Het continent kent een sterke bevolkingsgroei en veel jongeren zoeken de komende jaren werk om zichzelf en hun familie te onderhouden. Vandaag de dag zien we veel jongeren die een levensgevaarlijke reis ondernemen in de hoop op een beter bestaan in Europa.

Leden van PerspActive (waaronder ICCO) werken in verschillende landen met en voor jongeren om hen toekomstperspectief in eigen land te bieden. Daar wordt iedereen beter van. Jongeren denken dan wel drie keer na, vóórdat ze zich wagen aan een reis naar Europa met onzekere uitkomst.

Stem voor een goede toekomst

Op woensdag 15 maart zijn er verkiezingen in Nederland. PerspActive wil dat de nieuwe regering zich inzet voor jongeren wereldwijd. Er moet meer geld beschikbaar komen voor goede projecten in Afrika en het Midden-Oosten om jongeren aan werk te helpen en hen dáár een goed toekomstperspectief te bieden. Dit kan door goede opleidingen, door te bemiddelen tussen bedrijven en jongeren, door de landbouwsector te innoveren en weer aantrekkelijk te maken voor jongeren en door ondernemingszin te stimuleren.

Jongeren in Afrika starten eigen onderneming

Lees de verhalen van Gloria en Yona uit Oeganda, die als jongeren een eigen onderneming starten. Zij staan symbool voor alle jongeren in Afrika die graag een toekomstperspectief willen in eigen land. Via een betaalde baan, of een eigen onderneming.

Gloria (28) won de ondernemersprijs van de Agribusiness Booster

Gloria won de ondernemersprijs van de Agribusiness Booster

‘Ik begon met één boer die me gierst en sorghum leverde. Dat zijn de twee belangrijkste ingrediënten voor mijn voedzame Bushera, een ontbijtdrankje. Nadat ik de ondernemersprijs won van de Agribusiness Booster van ICCO ben ik met honderden boeren gaan samenwerken. De meesten zijn vrouw. Ze genereren een geregeld inkomen, wat hun leven ten goede komt. Mijn bedrijf groeit zo hard, ik kan de vraag amper aan. Mijn man heeft zijn baan opgezegd en is ook in mijn bedrijf komen werken. Voorheen was ik werkloos en zat ik thuis, en zie me nu: een echte zakenvrouw!’

Yona (22) werd ondernemer

Yona werd ondernemer

‘Omdat mijn ouders het schoolgeld niet konden betalen heb ik de lagere school niet afgemaakt en hielp ik mijn ouders op het land. Via een project hier in het dorp leerde ik over geld sparen, lenen en ondernemerschap. We kregen les van een zakenman en hij motiveerde me om ook ondernemer te worden. Ik kocht een varken, slachtte het en van de opbrengst kon ik een ander varken kopen. Dat deed ik nog een keer. Weer met winst. Nu heb ik twee biggetjes en ben ik van plan verder te gaan als varkensboer. In de toekomst wil ik net zo succesvol worden als de zakenman die me lesgaf!’

Stem voor #1wereld

PerspActive pleit voor een kans voor iedereen om zich te ontwikkelen en zichzelf te onderhouden, net zoals Gloria en Yona. Wij geloven dat dit uiteindelijk veel effectiever en goedkoper is voor Nederland en Europa dan de kosten van jarenlange asiel- en inburgeringsprocedures. Nederland moet dan nu wel meer investeren in ontwikkelingssamenwerking, en vooral in jongeren, dan we nu doen.

Stem op 15 maart daarom voor #1wereld, zodat we gezamenlijk de nieuwe regering kunnen aanspreken op een grotere inzet hiervoor!