Over ons

ICCO werkt aan een wereld zonder armoede en onrecht. Wij geloven in de kracht van mensen en creëren kansen voor mensen die in armoede leven. Dat doen we samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden.

  Missie en Visie

  Het aantal mensen dat met minder dan 1,25 dollar per dag in extreme armoede leeft, is gehalveerd sinds 1990. Dat is het goede nieuws, maar nog steeds moeten 836 miljoen mensen dagelijks zien te overleven in bittere armoede. Bovendien groeit in veel landen de kloof tussen arm en rijk. Grote groepen kwetsbare mensen, niet in de laatste plaats jonge mensen, zijn buitengesloten. Hun rechten op een veilig en menswaardig bestaan worden geschonden.

  Mensen dragen een eigen verantwoordelijkheid voor hun toekomst, maar hebben niet altijd de mogelijkheden om hun lot te verbeteren. ICCO Cooperation biedt ondersteuning door te werken aan:

  • het verzekeren van een duurzaam levensonderhoud en
  • gerechtigheid en waardigheid voor iedereen.

   

  Deze twee kernprincipes van ICCO hangen nauw met elkaar samen. Zonder een goede rechtspositie durven mensen niet duurzaam in hun levensonderhoud te investeren. En in een economie waarin rechten worden geschonden, kunnen mensen niet waardig leven.

  De twee ICCO principes zijn gebaseerd op onze kernwaarden compassie, gerechtigheid en rentmeesterschap. Hiermee geven wij concrete invulling aan onze protestants-christelijke identiteit.

  Werkwijze

  ICCO Cooperation is een partner van ondernemende mensen. Wij zetten onze ervaring, kennis en wereldwijde netwerk in om de levensomstandigheden van arme mensen te verbeteren. ICCO biedt hen kansen op meer bestaansrecht en bestaanszekerheid.

  Duurzaam in levensonderhoud voorzien

  We richten ons op het creëren van werkgelegenheid en voldoende inkomen, vooral in de agrarische sector. We verbeteren waardenketens duurzaam en openen (nieuwe) markten, zowel lokaal als internationaal. Daarbij werken we samen met organisaties die opkomen voor de belangen van kleinschalige boeren, met bedrijven die producten opkopen en verkopen en met producentenorganisaties. Ook zorgen we dat mensen toegang hebben tot genoeg en gezond voedsel. Ten slotte ondersteunen we bedrijven om maatschappelijk verantwoord te opereren in lokale gemeenschappen.

  Dé oplossing tegen armoede bestaat niet. Ook zijn er geen snelle oplossingen. Meer dan 50 jaar ervaring heeft ons in  elk geval geleerd dat samenwerking een voorwaarde is voor succes. Daarom bundelt ICCO expertise, innovaties en financiële middelen in ontwikkelingsprogramma's en publiek-private partnerschappen. Wij ontwerpen, beheren en voeren programma’s uit. Waar dat nodig is, combineren we financiële instrumenten van de stichting ICCO en de bedrijven van de ICCO Group, zoals subsidies, garanties, leningen en aandelen.

  Blending als strategie

  In veel van onze programma's combineren we diverse financiële instrumenten, zoals subsidies, impact investeringen, microkrediet en participaties. Daarmee nemen we bewust een zekere mate van risico, want ICCO hecht veel waarde aan ondernemerschap om duurzame, onafhankelijke ontwikkeling tot stand te brengen. Een voorbeeld van het mengen in een publiek-private samenwerking is het verbeteren van de gerst waardeketen in Ethiopië.

  Duurzame ontwikkelingsdoelen

  Wij dragen bij aan het realiseren van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs). De SDGs worden gezien als de belangrijkste mondiale afspraken om het leven van mensen te verbeteren. Ze vragen om grote inzet van regeringen, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Er zijn 17 SDGs die gaan over people, planet en profit. De thema's die centraal staan in het werk van ICCO sluiten bij diverse SDGs aan. Voor het meten van onze resultaten hebben we indicatoren voor onze programma's vastgesteld die corresponderen met de SDGs 1, 2, 8 en 16.

  Strategy 2020: Towards a just and dignified world


  Structuur

  Organogram ICCO november 2017

  ICCO werkt vanuit 5 regio's en 20 landenkantoren in Latijns-Amerika, Afrika en Azië. Het internationale kantoor is gevestigd in Utrecht (Nederland). De regionale kantoren bevinden zich in Zuid-Amerika (La Paz, Bolivia), West-Afrika (Bamako, Mali), Centraal-, Oost- en Zuidelijk Afrika (Kampala, Oeganda), Zuid- en Centraal-Azië (Kathmandu, Nepal) en Zuidoost-Azië (Denpassar, Indonesië).

  ICCO en Coöperatie ICCO U.A.

  De stichting ICCO is opgericht op 30 december 1964. Op 14 november 2012 werd daarnaast de Coöperatie ICCO U.A. gestart (merknaam: ICCO Cooperation). De stichting ICCO is het enige lid van de coöperatie. De coöperatie is op haar beurt de enige aandeelhouder van de ICCO Group B.V. 

  ICCO Group B.V.

  In 2008 richtte de stichting ICCO de Fair & Sustainable Holding B.V. op, deze holding heet sinds 2016 de ICCO Group B.V.  Tot deze groep behoren drie for-profit dochterondernemingen: FairClimateFund, Fair & Sustainable Consulting en Truvalu. De Coöperatie ICCO U.A. is de 100% aandeelhouder van de holding.

  ACT Alliance

  ICCO is lid van de ACT Alliance, een wereldwijde alliantie van 150 kerken en verwante organisaties die zich richten op ontwikkelingssamenwerking, lobby en humanitaire hulp.

  Directie

  Raad van Bestuur

  De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de organisatie. De Raad van Bestuur bestaat uit twee leden:

  Sybren Attema. De CEO. Attema is sinds 1 juli 2019 de nieuwe voorzitter van ICCO. Voorafgaande aan ICCO was hij Global Manager van Friesland Campina's ‘Dairy Development Program’ gebaseerd in Vietnam en later in Nederland. Sybren was verantwoordelijk voor het management van grote publiek-private partnerschappen. Daarvoor was hij voorzitter van de Raad van Toezicht van de Koninklijke FrieslandCampina N.V. en speelde hij een sleutelrol in de succesvolle fusie van Friesland Foods en Campina in 2008.


  Jolanda Wakkerman - CFO ICCOJ. (Jolanda) Wakkerman. Lid (CFO). Wakkerman is sinds 1 december 2018 verantwoordelijk voor de gehele interne organisatie. Ze werkte in verschillende bedrijven, zowel in financiële functies als in management- en bestuursfuncties. In de afgelopen 14 jaar in de gezondheidszorg en daarvoor als registeraccountant voor Arthur Andersen & Co. 

   

  Verweij en Wakkerman zijn gezamenlijk directeur van de ICCO Group B.V., waarvan de Coöperatie ICCO U.A. de enige aandeelhouder is.

  Raad van Commissarissen

  De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het functioneren van de Raad van Bestuur en algemene lopende zaken van de coöperatie. Tevens benoemt de Raad de leden van de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen bestaat uit vijf personen. Samenstelling:

   Ir. J. (Johan) F. de Leeuw. Voorzitter Raad van Commissarissen en voorzitter remuneratiecommissie. Topconsultant bij de Algemene Bestuursdienst, voorzitter CTGB (College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden). Voormalig secretaris-generaal van het Ministerie van Landbouw en oud directeur-generaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

   

  Prof. Dr. Ir. G. (Gert) van Dijk. Commissaris en voorzitter auditcommissie. Hoogleraar (coöperatieve) financiële diensten in ontwikkelingslanden aan de Nyenrode Business University en hoogleraar social venturing & coöperatief ondernemerschap TIAS Nimbas, Universiteit van Tilburg.

   

   

  Drs. W. (Wim) Oosterom. Commissaris en lid auditcommissie. Consultant Oosterom Advies BV. Raad van Commissaris bij de Reinier Haga Groep en penningmeester van het Zeekadetkorps. Oosterom was Global Public Sector manager bij Price Waterhouse Coopers.

   

   

  Albert Knigge

  Mr. A. (Albert) Knigge. Specialist in corporate en commercial litigation en arbitrage, met een focus op financiele procesvoering, bestuurs- en beroepsaansprakelijkheid. Bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht en redactielid en medeauteur van het Wetboek Burgelijke Rechstverordering.


   

  Regionale ambassadeurs

  Regionale ambassadeurs zijn de onafhankelijke oren en ogen van een regio. Ze adviseren proactief regionale managers en verbinden ICCO met netwerken. Elke regio heeft maximaal vijf ambassadeurs met expertise die aansluit op de thematische focus van die regio.​

  Beknopte geschiedenis

  De oprichter van ICCO was Jo Verkuyl. Hij werkte als zendeling in Indonesië. Verkuyl was een markant figuur met een onconventionele visie op hulp aan ontwikkelingslanden. Als één van de weinigen in zijn tijd geloofde hij dat ontwikkelingswerk moet beginnen bij de behoeften van de armen. Hij was ervan overtuigd dat alle veranderingen in de gemeenschap beginnen. Mededogen, rechtvaardigheid en rentmeesterschap: dit waren de drie kernwaarden waarop Jo Verkuyl, de protestantse kerken en de Nederlandse maatschappelijke organisaties op 30 december 1964 ICCO hebben opgericht.  Oorspronkelijk is de betekenis van het acroniem ICCO, Interkerkelijke Coördinatie Commissie Ontwikkelingshulp. Tegenwoordig is ICCO een naam op zichzelf.

  ICCO in 50 jaar

  Journey for Justice

  Ter gelegenheid  van ICCO’s jubileum in 2015 is het boek ‘Journey for Justice’ uitgegeven. Het boek geeft in 100 pagina’s een doorkijkje in de geschiedenis van ICCO.

  In Journey for Justice staan 9 landenhoofdstukken, 3 thematische specials en 2 dubbelinterviews. Het dubbelinterview met de eerste (Jone Bos) en huidige (Marinus Verweij) directeur van ICCO is bijzonder. Ook leverde oud-minister Jan Pronk een bijdrage. Het boek is rijk geïllustreerd met o.a. foto’s van fotojournalist Raymond Rutting. 

  U kunt het boek hieronder online lezen of gratis bestellen via het bestelformulier.

  ICCO International maakt gebruik van cookies We gebruiken cookies om u gepersonaliseerde content te tonen, delen via social media mogelijk te maken en om bezoekgedrag te analyseren. Als u verder gaat accepteert u onze cookies.