Jeugdwerkgelegenheid in Mali

Voor Malinese jongeren is het erg moeilijk om werk te vinden. De bevolking groeit harder dan de economie, waardoor velen werkloos worden en/of blijven. Tegelijkertijd zijn er te weinig mensen opgeleid voor het werk dat wel beschikbaar is, voor beroepen in arbeidsintensieve sectoren zoals tuinbouw en afvalverwerking. Het project ‘Jeugdwerkgelegenheid creëren in Mali’ (EJOM) traint 8.260 jongeren om aan deze vraag te voldoen.

Land

Mali

Start project

2018

Probleem

Mali kampt met hoge werkloosheid. De economie groeit hard, maar houdt geen gelijke tred met de groei van de bevolking. Bovendien sluiten de vaardigheden die jongeren hebben geleerd niet aan op de behoefte van de markt.

De bevolking van Mali is jong. Volgens recente schattingen is ongeveer 60% van de Malinezen nog geen 25 jaar oud. Jaarlijks komen er zo’n 300.000 jongeren bij op de arbeidsmarkt op. Maar daadwerkelijk werk vinden is erg moeilijk voor hen. Slechts 5% van de beroepsbevolking werkt in loondienst. Er is meer werk te vinden in de informele sector, maar de meeste jongeren die voor zichzelf beginnen, verdienen weinig en bouwen geen zekerheden op.

De politieke crisis die Mali in 2012 trof, verergerde de situatie. Het aantal jonge Malinezen dat op zoek ging naar een beter leven in Europa, nam dramatisch toe. Aangezien de bevolking van de regio naar verwachting tegen 2045 verdubbelt, neemt het belang van de werkgelegenheid toe, zeker als het om de toekomstperspectieven van jongeren gaat.

Aanpak

ICCO en haar partners creëren arbeidskansen in het EJOM-project, door waardeketens in arbeidsintensieve economische sectoren te ontwikkelen, zoals tuinbouw en afvalbeheer. EJOM is de afkorting voor ‘L’Emploi des Jeunes crée les Opportunités ici au Mali’.

Deelnemende jongeren volgen een opleiding in hun geselecteerde bedrijfstak, zoals afvalbeheer, tuinbouw, voedselverwerking en handwerk. Naast technische trainingen krijgen jongeren ook les in bedrijfsmanagement en algemene levensvaardigheden. Gedurende het hele traject krijgen ze coaching om hen te helpen slagen. Aan het einde ontvangen ze een startbedrag voor de aanschaf van materialen en gereedschap waarmee ze een startup kunnen opzetten.

Het project leidt 8.620 jonge mensen op om hun eigen bedrijf te runnen, waaronder 2.586 vrouwen en 1.293 jongeren die na een poging tot migratie zijn teruggekeerd naar hun geboortestreek. Het doel is om in de regio’s van Koulikoro, Kayes, Gao en het district Bamako in 2021 drie kwart van deze jongeren aan werk te helpen.

Resultaten

Aanvankelijk meldden meer dan 31.000 jongeren (18 tot 40 jaar) zich aan (13 keer zoveel als het aantal beschikbare plaatsen voor het hele jaar). Uit de aanmeldingen hebben onze partners 2.400 jongeren geselecteerd, waaronder 42% vrouwen. Een tweede oproep in november 2018 leidde tot de selectie van nog eens 3000 jongeren in de regio’s Kayes en Koulikoro.

Ondanks de complexe omstandigheden wijst alles erop dat de aanpak van EJOM succesvol is. Bijna alle jonge mensen die in 2018 zijn opgeleid, zijn hun eigen bedrijf begonnen. De 3.000 deelnemers die werden geselecteerd voor het traject van 2019 zijn in april gestart met het trainingsprogramma.

Highlights

Jongeren getraind
8,620
Waarvan vrouwen
2,586
Banen
6,472

Quotes

Zakaria Koné (27 jaar)

Deelnemer en bachelor in semi-nomadische veehouderij

“Ik vervul mijn droom door een eigen bedrijf rond afvalinzameling op te zetten. Dankzij het project heb ik me kunnen ontwikkelen in afvalbeheer. Ik heb veel geleerd over bedrijfsmanagement, maar ook over het leven in het algemeen. Ik ben nu beter toegerust op de taken die me wachten.”

Maimouna Bagayoko (34)

Deelnemer en marketeer van agrarische producten

“Ik ben betrokken bij de marketing van groenten, maar dankzij de training ben ik nu ook gepassioneerd geraakt over zelf voedsel verbouwen. Bovenal wil ik aan de slag en mijn inkomen verhogen.”

Ataoulaye Bah

Plaatsvervangend manager van ICCO West-Afrika

“De meeste Malinese boeren houden zich bezig met hun eigen levensonderhoud. Maar succesvolle landbouw is gebaseerd op wetenschap en zakelijk inzicht. Dat vergt meer dan aankijken hoe de dingen gaan. Wil je zoveel produceren dat je zelf genoeg kunt eten en ook nog een commercieel levensvatbaar bedrijf kunt runnen, dan moet je op het juiste moment de juiste dingen doen.”

Amadou Diallo

Agrarisch ondernemer die actief is in Mali’s jeugdbeweging

“In de agrarische sector liggen enorm veel mogelijkheden. Er moet nog zoveel ontwikkeld worden om bij te dragen aan de werkgelegenheid voor jongeren.”