Kleine boerenbedrijven versterken in landelijke gebieden (STARS)

STARS

Het versterken van Afrikaanse kleine boerenbedrijven – dat is de essentie van het project STARS (2016 – 2020). In dit project werken de Mastercard Foundation en ICCO Terrafina samen aan betere toegang tot markten en leningen voor 210.000 kleine boerenbedrijven in Ethiopië, Rwanda, Senegal en Burkina Faso. Door agrarische markten te ontwikkelen kunnen we de levens van meer dan een miljoen mensen verbeteren.

Landen

Rwanda, Senegal, Bukina Faso, Ethiopië

Start project

2016

Probleem

Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie zijn ongeveer 237 miljoen mensen ten zuiden van de Sahara ondervoed. Drie kwart van hen is boer.Ondersteuning van kleinschalige boeren is dus van cruciaal belang bij de aanpak van armoede en voedselschaarste in Afrika.

Kleine boeren die hun economische situatie willen verbeteren, kampen niet zelden met een lage productiviteit en een gebrek aan kredieten. Ze hebben weinig toegang tot markten. Toch is er een schat aan mogelijkheden voor agrarische groei. Denk bijvoorbeeld aan innovaties en gevarieerde teelt.

STARS ontwikkelt agrarische marktsystemen door 210.000 kleine boerenbedrijven in Ethiopië, Rwanda, Senegal en Burkina Faso op te schalen. We verbeteren hun toegang tot markten door hun kansen op een (kleine) lening te verhogen. Zo willen we de levens van meer dan 1 miljoen mensen verbeteren.

Wat houdt het project STARS in?

Aanpak

STARS leert kleine boeren en coöperaties bedrijfsplannen op te stellen en banken in Burkina Faso, Senegal en Rwanda erop te attenderen.

Deze drie activiteiten staan centraal in onze aanpak:

1. Toegang tot financiering

STARS ontwikkelt samen met 19 microfinancieringsinstellingen (MFI’s) innovatieve financiële producten op maat, zodat kleine boeren hun productie kunnen verbeteren en verhogen.

2. Ontwikkeling waardeketens

STARS verbetert de landbouw-vaardigheden van kleine boeren, waardoor ze een sterkere positie in de agrarische waardeketen krijgen. We concentreren ons op deze waardeketens:

  • shea en sesam in Burkina Faso
  • aardappelen, gerstemout in Ethiopië
  • maïs en rijst in Rwanda
  • uien en erwten in Senegal

STARS werkt ook aan financiering van waardeketens in de tuinbouw.

3. Monitoring, evaluatie en leren

STARS past verschillende leermiddelen toe om bewezen technieken en geleerde lessen te delen. Het gaat bijvoorbeeld om kennis over de financiering van landbouw en de ontwikkeling van waardeketens.

Resultaten

STARS in 2018

  • 74.500 kleine boeren in 118 boerenorganisaties hebben nieuwe leningen kunnen afsluiten.
  • 40.000 kleine boeren zijn getraind waardoor ze beter in hun levensonderhoud kunnen voorzien.
  • 80.000 kleine boeren hebben hun toegang tot markten verbeterd
  • 35.000 kleine boeren kunnen gebruik maken van bedrijfsondersteunende diensten en betere mest, zaden en bestrijdingsmiddelen.
  • 18.000 kleine boeren kregen betere toegang tot agrarische gegevens.

Ook de toegang tot financiering is sterk verbeterd in 2018. Duizenden boeren konden op tijd mest, zaden en bestrijdingsmiddelen kopen en hun schuldenlasten verlichten.

In vier landen zijn 11 gewasspecifieke leningen ontwikkeld, zoals financiering van een hele waardeketen, groepsleningen voor agrariërs, leningen voor individuele boeren, en garantstellingen waardoor boeren een deel van hun oogst kunnen bewaren voor schaarse tijden.

stars approach

Publicaties

STARS Senegal pdfSTARS BurkinaFaso pdfSTARS Ethiopia pdf

STARS Rwanda pdfICCO STARS pdf stars-Conference-Paper

Effectively Assessing Household Food Security Status

Rapporten

report rwanda stars report Burkina Faso stars stars report Ethiopia

Highlights

Leningen voor boeren
74.500
Boeren getraind
40.000
Landen
4

Testimonials

Abdissa Bekele (22 jaar)

Kleinschalige boer in Jaldu Woreda, Ethiopië

“Bij de Chilanko coöperatie kwam, hoorde ik dat STARS contact had gelegd met het aardappelverwerkingsbedrijf Senselet Food. Ik kon kwaliteitsaardappelen verkopen aan Senselet en zo aardappelen leveren voor Senselets frietzakken. We hebben betere zaden en financiële diensten nodig, daarmee kunnen we zeker een duurzame markt ontwikkelen.”

Donor

Mastercard Foundation

Mastercard Foundation

Lees meer over Mastercard Foundation

Nieuws en blogs