SMARTseeds: Geodata voor landbouw en water

Intro

Het project ‘Geodata for Agriculture and Water’ (G4AW) verbetert voedselzekerheid in ontwikkelingslanden door boeren uit te rusten met satellietdata. Boeren kunnen deze geodata -over landbouw en water- via SMS en mobiele apps bekijken.

In Azië zijn verschillende geodata projecten opgezet door Publiek Private Partnerschappen (PPP’s). ICCO zit in in een aantal van deze partnerschappen, zoals: GREENCoffee (Vietnam),  GEOPOTATO (Bangladesh), AngkorSALAD (Cambodia) en SpiceUp (Indonesia). G4AW wordt gefinancierd door Netherlands Space Office.

Land

Indonesië

Start project

2013

Probleem

De afgelopen jaren zijn groentetelers in Indonesië flink getroffen door de veranderingen in het klimaat, het weer en de beschikbare hoeveelheid water. Nu geodata beschikbaar zijn, willen boeren daar graag gebruik van maken voor een optimaal gebruik van hun land. Denk aan digitale informatie over de voedingsstoffen in de bodem, kunstmest en de actuele prijzen van gewassen.

Veel groentetelers hebben een gebrekkige toegang tot de markt, slechte informatievoorziening en bijna geen technische ondersteuning. De kwaliteit van de groenten, zoals komkommer, chili en tomaten, is daardoor wisselend. De consumptie van vers fruit en groente is in Indonesië lager dan die zou moeten zijn volgens de United Nation Food and Agriculture Organization.

Aanpak

Aangezien de consumptie van vers fruit en groenten toeneemt, vooral in stedelijke gebieden in Indonesië, probeert de overheid voedselvoorziening te bewerkstelligen door verbeterde landbouwtechnieken, die hun productie en inkomsten verhogen. Dit opent kansen voor een lokaal project dat past in de Geodata voor Landbouw en Water (G4AW), met behulp van satellietgegevens om de voedselveiligheid in ontwikkelingslanden te verbeteren. Boeren ontvangen informatie via sms of mobiele telefoon toepassingen over duurzame landbouwtechnieken, het verminderen van het aantal plagen en ziekten, en ook over de dagelijkse marktprijzen.

Geodata en bodeminformatie

Binnen de G4AW-projecten onderscheidt SMARTseeds zich als een service die advies verstrekt op basis van locatiespecifieke gegevens. Hoewel er momenteel meer dan 30 mobiele apps op de markt zijn die landbouw advies geven, biedt geen enkele locatiespecifieke gegevens op boerderijniveau. SMARTseeds kan dit doen door het gebruik van geodata en bodeminformatie verzameld uit het veld.

SMARTseeds biedt drie informatiediensten:

  1. Agenda van gewassen via sms – aanbevelingen voor boeren wanneer ze welk soort groenten moeten planten.
  2. Landbouw advies via mobiele app – aanbevelingen voor locatiespecifieke praktijken: zaadselectie, plaag- en dierenbestrijding.
  3. Marktinformatie via sms en mobiele app – over groentenprijzen en beschikbaarheid.

Resultaten

Vegetable Seed Company PT East West Seed Indonesia (EWINDO) en SMARTseeds hebben samen de mobiele applicatie ‘Sipindo’ geïntroduceerd, met functies zoals weersvoorspellingen tot 5 km nauwkeurig. Het bevat ook aanbevelingen voor bodemvoedingsstoffen op basis van testresultaten uit het labatorium, aanbevelingen voor bemesting en een gids voor boeren waarmee ze de gewassen kunnen uitzoeken die het meest geschikt zijn voor hun bodemgesteldheid. Wat deze functies uniek maakt, is dat de informatie locatiespecifiek is.

Resultaten SIPINDO app

Sinds de lancering van SIPINDO vorig jaar heeft de app 15.000 boeren in 3 Indonesische provincies en 14 regentschappen bereikt. Enkele eerste resultaten hebben aangetoond dat het project een succesvolle kostenefficiëntie van bijna 34% en een opbrengststijging van 12,09% heeft gehaald. Wat 110% van de projectdoelstellingen is. Vanaf april 2019 is de Sipindo-app gedownload door 24.831 grotendeels Android gebruikers. Smart Seeds wil eind 2019 100.000 boeren bereiken, van wie minstens 30% vrouw is.

Meer informatie: www.smartseeds-indonesia.org

Publiek private samenwerking

Het project wordt uitgevoerd door een consortium van zes Nederlandse en Indonesische partners en wordt gefinancierd door het Netherlands Space Office (NSO). Als leidende organisatie is de belangrijkste rol van ICCO de monitoring en evaluatie en het leiden van de ontwikkeling van de business case.

SMARTseeds is één van de door het Netherlands Space Office gefinancierde Geodata for Agriculture and Water (G4AW) -projecten. Dit programma is een publiek-private samenwerking (PPP) waarbij 6 publieke en private partners uit Indonesië en Nederland zijn betrokken: ICCO, EWINDO, Nelen & Schuurman, Universiteit Twente (ITC), Institut Pertanian Bogor (IPB) en Akvo.

De SIPINDO-app zal uiteindelijk eigendom worden van de belangrijkste partner in de particuliere sector – EWINDO – met steun van de publiek-private Nederlandse en Indonesische partners. De services kunnen eenvoudig worden uitgebreid voor andere soorten gewassen en/of geïmplementeerd in andere regio’s in Indonesië.

Highlights

Downloads Sipindo app (april 2019)
24.831 gebruikers
Bereik
15.000 boeren
Kostenbesparing
> 34%

Quotes

Suwarna Jaman

Boer uit Indonesië

“Het grootste probleem op mijn boerderij was de bemesting. Er was nog geen goede online service, daarom deed ik mee met de ​​demoversie van SMARTseeds. In december 2017 had ik mijn eerste oogst. Op basis van het bemestingsadvies van SMARTseeds kon ik EUR 35,00 minder uitgeven dan ik normaal zou doen ”.

Glenn Pardede

Managing Director East West Seeds Indonesia

“De functies van de mobiele app zullen naar verwachting boeren ondersteunen met gedetailleerde weersvoorspellingen, aanbevelingen voor bemesting en advies voor de keuze van gewassen op basis van de bodemgesteldheid”.

Partners en donoren