De Zout Oplossing

De Zout Oplossing

ICCO traint 5.000 boeren in de kustgebieden van Bangladesh in zilte landbouw. Zij leren hoe ze zouttolerante gewassen kunnen telen op land dat door zout aangetast is. De bijdrage van de Nationale Postcode Loterij stelt deze boeren in staat om braakliggende verzilte grond weer productief te maken. Dat verbetert hun voedselzekerheid en hun inkomen.

Land

Bangladesh

Start project

2017

Probleem

Wereldwijd is steeds minder land beschikbaar voor landbouw. Een van de oorzaken is verzilting: de toename van de zoutconcentratie in de grond. Dat kan het gevolg zijn van overstromingen door de zee, of door zout dat door de grond heen opwelt. De meeste gewassen groeien niet op verzilte grond, waardoor het land niet meer geschikt is voor landbouw.

Verzilting

Verzilting is een groeiend probleem over de hele wereld. Onderzoek van de Universiteit van de Verenigde Naties toont aan dat al 62 miljoen hectare landbouwgrond is aangetast door zout. Dat is meer dan 18 keer de oppervlakte van Nederland. En dat aantal hectaren neemt toe; per dag gaat gemiddeld 2.000 hectare landbouwgrond verloren door verzilting. Dat gebeurt vaak in landen waar al een voedseltekort is, maar ook wereldwijd dreigt zout de voedselvoorziening te verstoren. Dat is extra zorgwekkend, gezien de vraag naar voedsel wereldwijd groeit.

Ook in de kustgebieden van Bangladesh is verzilting een groeiend probleem, vooral in de kustgebieden. De mensen die daar wonen zijn (zeer) arm en zijn grotendeels afhankelijk van kleinschalige landbouw. Overleven wordt voor hen moeilijker en moeilijker doordat hun traditionele gewassen er steeds minder goed groeien. Mensen die niet langer in staat zijn hun families te voeden, voelen zich gedwongen te migreren naar de steden, waar ze terechtkomen in sloppenwijken of op straat.

Aanpak

Eerder zijn pogingen ondernomen om verzilting tegen te gaan, door zoutconcentraties in de bodem te verlagen. Maar de daarvoor gebruikte middelen beschadigen de bodem en de gewassen, ze zijn duur en hun effecten zijn van korte duur.

De aanpak van De Zout Oplossing is innovatief en duurzaam, omdat het project het zout in de bodem niet bestrijdt, maar er juist gebruik van maakt. Het project maakt verzilte gronden weer productief, door bij lokale boeren zouttolerante gewassen te introduceren. Dit zijn natuurlijke varianten van gewassen die wel groeien op zoute grond.

Resultaat

ICCO leert samen met een Nederlands bedrijf 5.000 boeren in de kustgebieden van Bangladesh hoe ze zouttolerante gewassen kunnen telen.Dit verbetert hun voedselzekerheid en inkomen.

 

Resultaten De zout Oplossing na 2 jaar

Highlights

Verzilte land Bagladesh
53%
Bereik
5.000 boeren getraind
Resultaat
2-3 extra oogsten per jaar

Khadiza Begum

Kleine boer

“Het succes van het verbouwen van groenten op mijn zoute land is mogelijk geweest door technische kennis over zoutgehalte te gebruiken en op het juiste moment water en kunstmest toe te passen. Mensen komen hier elke dag om mijn demoplot te bekijken ”.

Michiel Verboven

Managing Director Nationale Postcode Loterij

“Het project De Zout Oplossing toont aan dat technologische innovatie de ontwikkeling enorm kan stimuleren. Letterlijk een smakelijke combinatie”.

Tessa Schmelzer

Country Manager ICCO Bangladesh

“We leren 5.000 boeren hoe ze hun zoute land weer productief kunnen maken. Dit kan hen 2 tot 3 extra oogsten per jaar opleveren. Op deze manier is innovatie vanuit Nederland een praktische oplossing die bijdraagt ​​aan de voedselzekerheid van Bangladesh ”.

Arjen de Vos

Directeur Operations

“Zoutgebieden kunnen een belangrijke rol spelen in de wereldwijde voedselzekerheid. Dat is de visie waaraan ik werk en die ik ook in praktijk breng ”

Donoren en Partners